Valamennyi bizottság támogatta a város 2023. évi költségvetését

Összevont bizottsági ülésre került sor 2023. február 01-jén, melynek napirendje „Nagykőrös Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelettervezete” volt. A megjelent bizottsági tagok többsége támogatta a rendelet-tervezetet, melyről a végső döntést Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a február 9-ei ülésén hozhatja meg.

70 millió forinttal több támogatás érkezik a Kormánytól

A 2023. évi költségvetés biztosítja a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a forrásokat, gondoskodik a város fejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezetről. Nagykőrös az idei évben 1 milliárd 673 millió 277 ezer forint támogatásban részesül a központi költségvetésből, vagyis még a szolidaritási hozzájárulást is figyelembe véve, összesen nettó 70 millió forinttal nőtt a támogatás a 2022- évi előirányzathoz képest. Ezen kívül az önkormányzat 158 millió 688 ezer forint támogatásban részesül az energiaáremelkedés miatt. Az eredeti támogatási összeg, mely az előterjesztésben olvasható, időközben további 15,2 millió forinttal növekedett.

Továbbra sincs szükség hitel felvételére

A stabil, jól tervezett és kiszámítható gazdálkodásnak, a tudatos fiskális politikának köszönhetően az idei esztendőben sem szükséges hitel felvétele, még a tervezett fejlesztésekhez sem. Ha megnézzük a bevételi és a kiadási oldalt, láthatjuk, hogy az önkormányzat bevétele: 4 milliárd 146 millió 567 ezer forint, az előző évi maradvány 510 millió 154 ezer forint, a lekötött betét feloldása pedig 820 millió forintot jelent. A kiadás 5 milliárd 411 millió 158 ezer forint.

A költségvetési maradvány tartalmazza az előző évről áthúzódó feladatokhoz, beruházásokhoz rendelt forrásokat, ennek tételei mások mellett: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi földutak fejlesztése is 162 millió forinttal. A Nagykőrös 11220 hrsz földút (Abonyi út folytatása) szilárd burkolattal történő ellátása 1000 méter hosszon, a Nagykőrös 0865/2 hrsz földút (Pöcöki út folytatása) szilárd burkolattal történő ellátása 910 méter hosszon, a Nagykőrös 0827 hrsz földút (Vett út) szilárd burkolattal történő ellátása a Kőrös-érig meg fog valósulni.

Beruházások, felújítások

  • Több kiemelt beruházás is indulhat 2023-ban, ezek betervezésre kerültek a költségvetésben.
  • Új játszóterek létesítésére, meglévők fejlesztésére 10 millió forint keretösszeget biztosítanak.
  • A Kárpát utcai lakópark útépítéséhez kapcsolódó közvilágítás kiépítéséhez 4 millió forinttal járul hozzá az Önkormányzat.
  • A városi fenntartásban lévő utak felújítására 15 millió forintról 50 millió forintra növelik a biztosított forrást.

További kiemelt beruházás a „441. sz. főút Kecskemét elkerülő – Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása”, víziközmű kiváltás – ennek nettó költsége 65 millió 521 ezer 400 forint.

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek is bemutatásra kerülnek, ezek közül kiemelnénk a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” projektet, melynek célja a meglévő és működő, 72 kisgyermek befogadását és ellátását biztosító városi bölcsőde két, összesen 28 fős csoportszobákkal való bővítése.

A további önkormányzati beruházásokat, felújításokat egy melléklet tartalmazza, melyből kiolvasható, hogy az Önkormányzat 120 millió forintot biztosít az Alsónyomási, a Bulcsú, a Lehel, a Töhötöm és a Zápor utcák aszfaltozására, felújítására. E mellett 5 millió forint van betervezve önkormányzati parkolók kialakítására, valamint 3 és fél millió forintból tervezik fejleszteni a térfigyelő kamera rendszert városszerte.

Több, mint 72 millió forintot biztosít a költségvetés önként vállalt feladatokra

Az önként vállalt feladatokat tekintve kijelenthetjük, hogy az Önkormányzat a kötelező feladatain túl idén is jelentős segítséget tervez nyújtani. Az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös támogatása az idei esztendőben 38 millió forint lesz, míg a Városi Polgárőrség 1 millió forintos támogatást kap. Köszönjük a nagykőrösi tűzoltók és polgárőrök munkáját, hogy számíthatunk rájuk! Az oktatáshoz kapcsolódóan önként vállalt feladatként lesz idén is „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat, „Év sportolója” díj, 3 millió forint összeget biztosítanak a Bursa Hungarcia ösztöndíjra, valamint 720 ezer forintot a „Tehetséggondozás kiszélesítése” ösztöndíj pályázatra.

Fontos kiemelni, hogy az idei évben is 12 millió forint van a sporttámogatási keretre, melyre sportszervezetek, sporttevékenységet megvalósító programok pályázatait várják majd. A kulturális, közművelődési célú keretre pedig 5 millió forint van biztosítva.

A 70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatására 2 millió forint van betervezve, vagyis az idősek továbbra is számíthatnak az Önkormányzat segítségére.

Az „Épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatás” szintén szerepel a költségvetésben, 5 millió forint támogatási összeggel, míg a „Lakossági fásítási akció”-ra 1 millió forint van elkülönítve.

Céltartalékban szerepel, idén is 5 millió forint keretösszeggel a lakossági járdaépítési pályázat, melyet idén is ki fognak írni, így az ingatlanok előtti további járdaszakaszok újulhatnak meg.

A február 1-jén összevont bizottsági ülésen végül elfogadásra javasolták a 2023-as költségvetést, az ellenzéki képviselők tartózkodtak, vagyis nem szavazták meg. Arról nem beszéltek, hogy miért nem szavazzák meg, javaslatot ugyanis nem tettek, módosítást nem kezdeményeztek.

A végleges döntést február 9-én hozzák meg, a költségvetést illetően, a Képviselő-testületi ülésen.

HT