Választások

VÁLASZTÁSOK 2024

NAGYKŐRÖSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÜLÉSE:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSEI:

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐI HATÁROZAT:

2_2023. (X.16.) HVI határozat

NYOMTATVÁNYOK:

VÁLASZTÁSok 2023

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS 2023.

NAGYKŐRÖSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI:

Elnök: Danóczi Levente
Elnökhelyettes: Dr. Mocsai Zoltán Lászlóné
Tag: Deák Gábor Lajos

Delegált tagok: Kovács János – FIDESZ-KDNP
                            Bojtor István – független jelölt

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSEI

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐI HATÁROZAT

NYOMTATVÁNYOK

Választások 2022

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS 2022. június 26.

NAGYKŐRÖSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI:

NAGYKŐRÖSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

Nyomtatványok

Önkormányzati választások

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.

2019. OKTÓBER 13. (VASÁRNAP)
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Ön a lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben szavazhat, melyről a 2019. augusztus 23. napjáig postai úton kézbesítésre kerülő választási értesítő útján tájékozódhat.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán érvényes egyéni választókerületi és szavazóköri beosztás megtalálható
a www.nagykoros.hu honlapon, a választás menüpont alatt.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően tudja igazolni az alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019. október 9-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon, levél útján illetve személyesen a helyi választási irodában.
Mozgóurna iránti kérelmet szavazóköri névjegyzékben szereplő mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. Mozgóurna iránti kérelem levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig, valamint az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be.
Amennyiben a 2019. évi általános választásokkal kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a helyi választási irodához (Polgármesteri Hivatal fsz. 7.,  53/550-310, 53/550-314, 53/550-312, 53/550-308).

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz. 7. Elérhetőség: 53/550-308
e-mail: nagykoros@nagykoros.hu

HIRDETMÉNY

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
NAGYKŐRÖS településen az alábbi nemzetiség tarthat települési nemzetiségi választást:

ROMA

A szavazás napja:
OKTÓBER 13.

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását.

2019. MÁJUS 26. (VASÁRNAP)
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Ön a lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben szavazhat, melyről a 2019. április 5. napjáig postai úton kézbesítésre kerülő választási értesítő útján tájékozódhat.
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán érvényes szavazóköri beosztás megtalálható a www.nagykoros.huhonlapon a Választások menüpont alatt.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően tudja igazolni az alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.
szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen ÁTJELENTKEZÉSSEL, külföldön Magyarország KÜLKÉPVISELETEIN adhatja le szavazatát. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
Szavazni egy listára lehet.

Amennyiben a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a helyi választási irodához (Polgármesteri Hivatal fsz. 7. sz. helyiség,  53/550-310).

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2018-as országgyűlési választások

HVB-határozat letöltése

Nemzeti választási iroda

DR. NAGY ATTILA
Nemzeti Választási Iroda elnöke

1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postacím: 1397 Budapest, Pf.: 547.
Központi elektronikus levélcím: visz@nvi.hu

Tel: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0304

Pest Megyei Területi Választási Iroda

DR. SZÉP TIBOR
Területi Választási Iroda vezetője

1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel.: 06-1-233-6811 Fax: 06-1-233-6890
Központi elektronikus levélcím: valasztas@pestmegye.hu