Egyházak

Nagykőrösi Református Egyházközség

Nagykőrösön a Református Anyaszentegyház 1545-ben alapíttatott, templomunk jelenlegi állapotában 1877-ben készült el, a torony 1907-ben épült. A templom első orgonája 1855-ben szólalt meg, majd többszöri átépítés és áthelyezés (1877, 1933) után 1997-ben került vissza megújult és kibővített állapotban eredeti helyére, a torony alatti nyugati karzatra (46 regiszter, 3M/P, mechanikus traktúra, 128 soros “setzer-kombináció”).

A Lelkészi Hivatal címe:
2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5.
Telefon: (53) 351-535; (53) 552-215
Fax: (53) 353-585
E-mail: nkreflh@wap.hu

Alapítványaink:

Soli Deo Gloria Alapítvány (10103812-05683448-00000004)
A Nagykőrösi Református Temetőért Alapítvány (10103812-57138748-00000009)
A Nagykőrösi Református Egyházközség története iránt érdeklődők számára az alábbi, városi könyvtárban megtalálható műveket ajánljuk:
Galgóczy Károly: Nagykőrös város monográfiája (1898);
Rácz Lajos: Fejezetek a Nagykőrösi Református Egyházközség történetéből (1988);
valamint: Kovács Gyula: A nagykőrösi református templom története (kézirat; csak a Lelkészi Hivatalban).

Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia

A Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia reformáció előtti koráról tudjuk, hogy a városban és környékén több építészetileg is értékes templom létezett, amelyeket azonban a történelem vihara elpusztított. Egyetlen kivétel a nagykőrösi templom, amely a jelenlegi református templom Arany iskola felőli részét képezi. A plébánia reformáció utáni újjá alakulása 1778-ban történt. Ezt követően 1781-1787-ig épült jelenlegi copf stílusú templomunk.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Plébánia

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 3.
Telefon és fax: 06-53/350-051,

E-mail: nagykoros@vaciegyhazmegye.hu

Hernádi László plébános
Mobil: 06-70/384-3816 ,
E-mail: hernadi.laszlo@vaciegyhazmegye.hu

Alapítványaink:

– Szent László Római Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány, kisnyugdíjasok kedvezményes étkeztetését segíti.
Adószáma: 19176145-1-13
– Nagykőrösi Római Katolikus Kultúra Alapítvány, elsősorban a nagykőrösi és nyársapáti templom javát szolgálja.
Adószáma: 18665769-1-13.

Minden támogatást, az adó 1%-ának felajánlását köszönjük.

Zsidó Hitközség

Fotó: http://magyarzsido.hu

A Nagykőrösi Zsidó Hitközség
Postacíme: 2750 Nagykőrös, Rákóczi út 21.
Telefonszáma: +36 53/552-423
e-mail címe: nagykorosizsido@kozep-zsido.hu
Bankszámla száma: OTP 11742128-20910664

A nagykőrösi zsinagóga első ismert rabbija Efraim Vecle volt, aki 1794-ben részt vett a hitközség létrehozásában és a XIX. század végéig folyamatosan alkalmaztak rabbit, de később anyagi okokból erre nem került sor, ezt követően rabbi- helyettesek működtek. A nagykőrösi zsinagóga rabbiszékét 2005-ean töltötték be újra, jelenleg Róna Tamás rabbi működik itt. A közel száztagú Nagykőrösi Zsidó Hitközséget a vezetőség irányítja, a hitközség elnöke Feldmájer Sándor, elöljárója Dr. Feldmájer Péter, pénztárnok dr. Steiner András, a nőcsoport vezetője Alba Mesulamné, az ifjúsági csoport vezetője Alba Mirjam. A Nagykőrösi Zsidó Hitközség a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének tagja és küldöttje dr. Feldmájer Péter. A Nagykőrösi Zsidó Hitközség tevékenységét a Klein Dezsőné Emlékalapítvány segíti, a kuratórium elnöke dr. Feldmájer Lea, tagjai dr. Feldmájer Györgyi és Alba Mirjam. Az adó 1 %-ának felajánlását a 0358-as technikai számra, illetve a Klein Dezsőné Emlékalapítvány javára, 18693836-1-13 számú adószámra hivatkozással lehet teljesíteni.

Nagykőrösi Baptista Gyülekezet

A Nagykőrösi Baptista Gyülekezetet 1908-ban plántálták az albertirsai baptisták, ők vásárolták meg 1921-ben a mai Hétvezér utca 20. szám alatti épületet is, amely azóta gyülekezetünk lelki otthona, imaháza. 1932-től, addig töretlenül fejlődő kis közösségünk az őt ért rajongó külső vallási hatások következtében évtizedeken át csak tengődött. 1957-ben újpesti baptisták szervezték újjá gyülekezetünket. Azóta ismét arra törekszünk, hogy városunkban Jézus Krisztus tanítványaiként hűségesen betöltsük lélekmentő, hitépítő és szeretetszolgálatunkat.

A baptista imaház címe: Nagykőrös, Hétvezér utca 20.

A Nagykőrösi Baptista Gyülekezetet 1908-ban plántálták az albertirsai baptisták, ők vásárolták meg 1921-ben a mai Hétvezér utca 20. szám alatti épületet is, amely azóta gyülekezetünk lelki otthona, imaháza. 1932-től, addig töretlenül fejlődő kis közösségünk az őt ért rajongó külső vallási hatások következtében évtizedeken át csak tengődött. 1957-ben újpesti baptisták szervezték újjá gyülekezetünket. Azóta ismét arra törekszünk, hogy városunkban Jézus Krisztus tanítványaiként hűségesen betöltsük lélekmentő, hitépítő és szeretetszolgálatunkat.

A baptista imaház címe: Nagykőrös, Hétvezér utca 20.