PÁLYÁZATI FELHÍVÁS általános hatósági ügyintéző

financial, analysis, accounting-4560047.jpg

Pályázati felhívás

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

általános hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2023. 06. 25. napig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pont I. besorolási osztályba tartozó hatósági, valamint 24. pont I. besorolási osztályba tartozó koordinációs feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános hatósági igazgatási feladatok ellátása. Kereskedelmi tevékenységgel és telepengedély köteles tevékenységgel kapcsolatos eljárás teljes körű ügyintézése. Állatvédelem, állattartással kapcsolatos feladatok. A központi címregiszterrel és a címkezeléssel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági igazgatási feladatok.

Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal tevékenységével és működésével kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a képviselő-testület működésével, a döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrös Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pont I. besorolási osztályba, vagy 24. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi szakképzettség,
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal.
 • Motivációs levél.
 • A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok.
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.
 • A pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző nyújt a 06/53/550-302 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (NK/9423/2022.), valamint a munkakör megnevezését: általános hatósági ügyintéző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 26.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2022. július 01.

Helyben szokásos módon – 2022. július 01.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2022. július 01.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

Pályázatának benyújtása előtt szíveskedjen elolvasni a www.nagykoros.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről kitöltött nyilatkozatot a pályázatához csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT