Meghívó Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére

MEGHÍVÓ
NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Az ülés helye:

 1. június 30-án (csütörtök) 9.00 órakor
  tartandó ülésére
  Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény emeleti díszterem
  (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. )
  NAPIREND
  NYILVÁNOS ÜLÉS
  1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális M szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló 11/2011. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  2) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakbérek M mértékéről szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
  3) Feladat-ellátási szerződés megkötése a Nagykőrös I. és XI. számú E területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának megszerzésére
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  4) Megállapodás iskolafogászati és fogszabályozási szakellátásra E Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  5) Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú E Alapítvánnyal kötött vállalkozási szerződés módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  6) Nagykőrös Városért Közalapítvány 2021. évi beszámolója E Előterjesztő: Bencsik Géza kuratórium elnöke
  7) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. M (II.08.) önkormányzati határozatának módosítása
  Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
  Döntés- hozatal módja

8) A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. részére városüzemeltetési közfeladatok M ellátásához vissza nem térítendő működési támogatás szerződésének módosítása
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
9) Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás M célú ingatlanok hátralékos bérleti díj követelés engedményezése
Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
10) Víziközmű 2021. évi rekonstrukciós munkákról beszámoló elfogadása E Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
11) Az önkormányzati tulajdonú sportingatlanok állapotfelmérése E Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
12) Ivóvízminőség javító projekt pályázat megvalósításához kapcsolódó E együttműködési megállapodás 2. számú módosítása
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
13) Nagykőrös Város Településrendezési eszközeinek egyszerűsített E eljárással történő módosítása
Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
14) Tájékoztatók

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
 2. Tájékoztató az Emberi Erőforrások Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  Előterjesztő: Illés Sándor bizottsági elnökhelyettes
 3. Tájékoztató Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről
  Előterjesztő: Molnár Dezső bizottsági elnök
 4. Tájékoztató a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  Előterjesztő: Sohajda Márk bizottsági elnök
  15) Kérdések, interpellációk
  ZÁRT ÜLÉS
  16) Városi kitüntetésekre érkezett javaslatok elbírálása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  Nagykőrös, 2022. június 24.
  M
  Dr. Czira Szabolcs polgármester