MINISZTERI ELISMERÉS

Dr. Czira Szabolcs polgármester és Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző kezdeményezésére Aczél Zoltánné, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájának irodavezetője, eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül, Nemzeti Ünnepünk, Március 15-e alkalmából a Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany fokozat miniszteri elismerését vehette át, melyhez az egész Hivatal nevében szeretettel, szívből gratulálunk, további munkájához a Jóisten áldását kérve kívánunk sok erőt és kitartást!

LAUDÁCIÓ

„Aczél Zoltánné 1993. július 1. napjától védőnőként kezdi meg szakmai életútját a Kazincbarcikai Városi Kórházban. A területi védőnői munkája mellett iskola védőnői feladatot lát el több köznevelési intézményben. Általa felkészített diákjaival a megyei szintű általános iskolások részére meghirdetett csecsemőgondozási és ápolási versenyek eredményes résztvevői. Védőnői munkájának középpontjában a sikeres és egészséges életkezdet támogatása, a gyermekek fejlődésének nyomon követése és a bennük rejlő készségek kibontakoztatásának elősegítése áll.

1996-ban az Államigazgatási Főiskolán szociálpolitikai szakigazgatás-szervező diplomát szerez, így 1996. április 15. napjától egészségügyi szakreferensként dolgozik a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban. A teljesség igénye nélkül munkaköréhez tartozik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó teljeskörű feladatellátás, annak szervezésében való hatékony közreműködés.

2000. február 1. napjával áthelyezéssel kerül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalba, ahol beosztása szerint szociális és gyámügyi ügyintézőként példamutató hozzáállással és kimagasló szakmai tudással végzi a szociális ellátásokkal és jegyzői gyámhivatali feladatokkal összefüggő feladatait.

2007. január 1. napjától a Szociális Iroda, 2012. január 1. napjától – a hivatal átszervezése, irodák összevonása okán – a Humánszolgáltatási Iroda vezetője. Ezen időponttól a vezetése, irányítása és ellenőrzése alatt álló feladatkörök jelentősen kibővültek. Több éve helyi választási iroda vezető helyettesként közreműködik a választási feladatokban, 2022. január 1. napjától ellátja a jegyző helyettesítését.

Az irodai munka irányításán, illetve ellenőrzésén túlmenően kulcsfontosságú szerepet vállal és végez a hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában, melyek közül kiemelendő a szociálpolitikai tevékenység szervezése, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátása, finanszírozási szerződések előkészítése. Az önkormányzat és szakbizottságainak munkáját segíti magas színvonalú szakmai előterjesztéseivel.

Részt vesz az önkormányzati fenntartású integrált szociális intézmény alapdokumentumainak előkészítésében, az intézménnyel való együttműködését eredményesség és hatékonyság jellemzi.

Munkáját alaposság, pontosság, vezetői irányítását a következetesség jellemzi. Kimagasló szakmai tevékenysége, és az ehhez párosuló példamutató emberi hozzáállása valamennyi területen megmutatkozik.

Humánus emberi magatartása, kitartása, közösségépítő szerepe kiemelkedő a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal kollektívájában. A mintegy harminc éves közigazgatási gyakorlatával és bölcsességével, szakmai tudásával segíti az önkormányzat és a polgármesteri hivatal tagjait, munkatársait.”