MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ
NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 1. március 30-án (csütörtök) 9.00 órakor
  tartandó ülésére
  Az ülés helye: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény emeleti díszterem
  (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. )

NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E, M
 2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E, M
 3. Az V. számú felnőtt háziorvosi körzetre és a IV. számú házi gyermekorvosi körzetre kötött szerződés megszüntetése, a területi ellátási kötelezettségű praxisok feladatellátása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 4. Körzeti megbízotti kinevezés véleményezése
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 5. A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ magasabb vezetői beosztására benyújtott pályázat elbírálása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
 6. A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ magasabb vezetője illetményének megállapítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 7. Beszámoló a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 2022. évi munkájáról
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
  Döntés-hozatal módja
  Oldal 2 / 3
 8. A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 9. Nagykőrös Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata és aktualizálása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 10. Beszámoló Nagykőrös Város Önkormányzat Ifjúságsegítő Koncepciója 2022. évi cselekvési tervének megvalósításáról, javaslat a 2023. évi cselekvési tervre
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 11. „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat kiírása
  Előterjesztő: Illés Sándor bizottsági elnök
  E
 12. Javaslat a sporttámogatási keret felosztására benyújtott pályázatok elbírálására
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
 13. Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet alapján kulturális keret felosztására benyújtott pályázatok elbírálására
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
  E
 14. Nagykőrös Város Településtervének egyszerűsített eljárással történő módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 15. Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható, rendeletben szabályozott önkormányzati támogatás 2023. évi pályázatának bírálata
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 16. Ingatlan Nagykőrösi Református Egyházközség részére történő tulajdonba adása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
 17. Nagykőrös, 13608/2 hrsz. alatti ingatlan ajándék jogcímen történő felajánlásának elfogadása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
 18. Nagykőrös, Vadas u. 2. szám alatti ingatlanon lévő CETIN Hungary Zrt. bérleti szerződésének módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
 19. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
 20. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás 2022. évi ellátásáról
  Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
  E
  Oldal 3 / 3
 21. Javaslat a külterületi földutak 2023. évi rendezésére
  Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
  E
 22. Tájékoztatók
 23. Tájékoztató Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesterének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
 24. Tájékoztató az Emberi Erőforrások Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  Előterjesztő: Illés Sándor bizottsági elnök
 25. Tájékoztató Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  Előterjesztő: Molnár Dezső bizottsági elnök
 26. Tájékoztató a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  Előterjesztő: Sohajda Márk bizottsági elnök
 27. Kérdések, interpellációk
  ZÁRT ÜLÉS
 28. Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelölésére
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
 29. Beszámoló a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2022. évi ingatlangazdálkodási tevékenységéről
  Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
  E
 30. A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti terve
  Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
  E
 31. A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2023. évi prémiumfeltételeinek meghatározása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
  Nagykőrös, 2023. március 23.
  Dr. Czira Szabolcs
  polgármester

NAPIREND