Tájékoztató a – 2018. december 20. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító – vízilétesítmények vízjogi fennmaradási eljárásáról.

A föld mélyén rejtőző víz a nemzeti vagyon része. Bármilyen vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, építése, (pl. házi fúrt kút) létesítési engedélyhez kötött tevékenység.

A hatályos vízjogi szabályok alapján, kiemelten a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. december 20. napját megelőzően, vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31.-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24.§-ában foglaltak alapján az utólagos engedélyezés jogköre megoszlik a települési önkormányzatok jegyzője és a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

A jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, tehát nem gazdasági célú, és maximálisan évi 500 m3 vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény elhelyezkedik, nem érint speciális, szabályok szerint meghatározott területet, pld: vízbázisvédelmi területet.

Amennyiben a jogszabályok szerinti valamelyik kritérium (ld.: fentiek közül) nem teljesül, abban az esetben az engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik!

Az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre vonatkozó vízjogi fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmezni a települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnál.

A kérelemnek tartalmaznia kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. sz mellékletének II. pontjában meghatározott adatokat, dokumentumokat. Az eljárási illetékmentes. (Vgtv., 31. § (1) b. pontja alapján)

A legfontosabb benyújtandó adatok: a kérelmező adatai, kút helyének meghatározása, vízhasználat célja, ivóvízkivétel esetén vízminőség- vizsgálati eredmény, a kút műszaki adatai tartalmazó dokumentáció, mely összeállításához a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13.§-ában előírtak alapján kizárólag vízkútfúró, vagy kút- kivitelezési képesítéssel rendelkező szakember közreműködése szükséges.

Információink alapján a részletszabályok még kidolgozás alatt vannak,

EZÉRT JELENLEG MÉG NEM ÉRDEMES KÉRELMET BENYÚJTANI!

A részletszabályok megjelenéséig kérjük türelmüket!

Nagykőrös város vonatkozásában, kérelmeket az illetékesség szerint az alábbi hatósághoz kell benyújtani:

 • Helyi vízgazdálkodási hatóság:

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, Jegyző

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Ügyfélfogadás: H:1500-1800, Sz: 730 – 1500, P: 800 – 1200

Ügyintéző: Csanádiné Gábor Krisztina, 53/550-331, csanadine@nagykoros.hu

 • Területi vízgazdálkodási hatóság:

Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kirendeltség vezető

2700 Cegléd, Széchenyi u 24-26.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 • A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
 • A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
 • A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
 • A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
 • A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
 • A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet