Pályázati felhívás költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás

a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

 pályázatot hirdet

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére

Betöltendő állás jogviszonya: közszolgálati jogviszony (Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény)

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2025. 04. 30-ig.

A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A bejövő számlák iktatása, rögzítése, felülvizsgálata, átutalása és az analitikus nyilvántartás vezetése. Az egyenlegközlők, fizetési felszólítások kezelése, kapcsolattartás a szállítókkal. A bérek és segélyek átutalása. A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal bankszámla forgalmának kivezetése és a banki anyag feldolgozása. A bankszámlakivonatok könyvelésre történő előkészítése. Közreműködés a havi, negyedéves, éves zárások, beszámolók elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata alapján.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) kormányrendelet 1. melléklet 19. pont I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • felsőfokú végzettség
 • költségvetési, pénzügyi, számviteli munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

Önállóság, elkötelezettség, megbízhatóság, hatékony munkavégzés, terhelhetőség, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • Motivációs levél.
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok.
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.
 • A pályázati kiírás mellékletét képező, személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.05.11.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 05. 05.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. címre. A borítékon kérjük feltüntetni az NK/6456/2023 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző. További információ kérhető Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyzőtől, a 06/53/550-302 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:

A bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 05. 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Nagykőrös város honlapja

Helyben szokásos módon

Közszolgálati állásportál (kozszolgallas.ksz.gov.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

A honlapon megtalálható pályázati kiírás mellékletét képező Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjen a pályázatához csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.

Adatkezelési nyilatkozat