Tájékoztatás

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28) Korm. rendelet alapján 2024.02.17. napjától a szálláshely típusok közé sorolták a munkásszállást.  

 E rendelet alkalmazásában munkásszállás a szálláshely-szolgáltató tulajdonát képező vagy általa bármilyen jogcímen használt olyan állami támogatás felhasználása nélkül létesített szálláshely, amelyet kizárólag szálláshely- szolgáltatás folytatása céljából létesítettek vagy rendeltetéstől eltérő használatra engedélyeztek, és amely a szálláshely-szolgáltató munkavállalóinak vagy a munkavállalóinak és azok hozzátartozóinak elhelyezésére szolgál.

A szolgáltatás megkezdése előtt a szálláshelyet minősíteni kell. A minősítése a szálláshely kialakítására, felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján a szolgáltató végzi (önminősítés).

A kérelmet a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

A tájékoztatást követően felmerült kérdések esetén a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal  Önkormányzati Irodája nyújt segítséget.

(Személyes megjelenés esetén ügyfélfogadási időben Földszint 9., valamint I. em. 26. helyiségekben

                                                           Hétfő   15.00-18.00

                                                           Szerda   7.30-15.00

                                                           Péntek   8.00-12.00 

Telefonon: 06/53-550-312  Dr. Kiss Sándor,   06/53-550-335  Faragóné Abonyi Ibolya

ügyintézők)

                                                                                                     Dr. Ecsedi-Ország Viktória
                                                                                                                     jegyző