TÁJÉKOZTATÁS

wheat, field, sunset-2391348.jpg

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 2022. január 1. napjától hatályos módosításaira figyelemmel az alábbiakról tájékoztatom:

A föld eladása esetén az adásvételi szerződést a tulajdonosnak – amennyiben a szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött – a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából.

Abban az esetben, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adásvételi szerződés jóváhagyását, akkor megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát és hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét, azaz megküldi a föld fekvése szerint illetékes jegyző részére.

A jegyző a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, az adásvételi szerződést a tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni. A jegyző hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

A haszonbérleti szerződések esetében is az előzőekben leírtak szerint szükséges eljárni.

Az adásvételi és haszonbérleti szerződésekhez az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és abban nyilatkozni, valamint mellékelni szükséges a jogszabály által előírt dokumentumokat.  

                                                                                                                         Dr. Ecsedi-Ország Viktória

                                                                                                        aljegyző

(képünk illusztráció)