TÁJÉKOZTATÁS A KATA ADÓZÁS ÚJ SZABÁLYAIRÓL

financial, analysis, accounting-4560047.jpg

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény („új KATA” törvény) 2022.szeptember 1-jén lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény II. fejezete hatályát veszti, ezért a jelenlegi KATA-soknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a KATA adóalanyiságuk.

A megszűnéssel kapcsolatban a jelenlegi KATA-soknak nincs külön bejelentési kötelezettségük az önkormányzati adóhatóság felé.

Az „új KATA-t” a főfoglalkozású, egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó választhatja, az ott rögzített tevékenységeivel összefüggésben.

Amennyiben az „új KATA” lehetőségével az adózó élni kíván – függetlenül attól, hogy a „régi KATA” alanya volt-e vagy sem, illetve korábban az egyszerűsített tételes iparűzési adómegállapítást választotta-e vagy sem – és a NAV-nál az új adózási formát választja, e tényről az önkormányzati adóhatóság felé bejelentést kell tennie. A bejelentést a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon lehet megtenni, melyet az E-Önkormányzat Portálon keresztül lehet beküldeni adóhatóságunknak.

A bejelentést – ha az „új KATA” szerinti adóalanyisága szeptember 1-jén kezdődik és 2022-ben is alkalmazni kívánja az „új KATA” adózási módot – legkésőbb október 15-ig teheti meg.                         (A határidő jogvesztő. Elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére).

Azon adózóknak, akik 2022. szeptember 1-jétől nem lesznek jogosultak az „új KATA” szerinti adózási módra, vagy a helyi iparűzési adóban nem választják az egyszerűsített adóalap-megállapításlehetőséget, a 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31. napjáig tartó időszakról a 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK bevallásban kell elszámolni.

Nagykőrös Város Önkormányzati Adóhatósága