Tagóvoda-vezető (magasabb vezető)


Nagykőrösi Városi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda
Tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
– határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
– Teljes munkaidő
– A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2020.06.08.-2021.07.31.-ig szól.
– A munkavégzés helye: Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
– Óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tagóvoda- vezetői
tevékenységek végzése.
– Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása.

Illetmény és juttatások:
– Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus,
– Óvodapedagógus – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
– Vezetői – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
– Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Pedagógus szakvizsga, további szakirányú képesítés.

Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű szakmai, módszertani tapasztalatok, vezetői ismeretek,
– Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés, innovatív, kezdeményező, kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes szakmai önéletrajz
– Motivációs levél
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
– A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.
– Tagóvoda vezetésére vonatkozó program.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
– A munkakör legkorábban 2020. október 26. napjától tölthető be.
– A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 646-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
– Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a
nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
– Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó tagóvoda vezetésre vonatkozó programja átadásra kerül a vezető társak részére véleményezés céljából. A végleges döntést az intézményvezető hozza meg. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu – 2020. szeptember 11.
– Önkormányzati Hírek – 2020. szeptember 11.