PÁLYÁZATI FELHÍVÁS önkormányzati ügyintéző munkakör betöltésére

job, job offer, workplace-3254118.jpg

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

önkormányzati ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pont I. besorolási osztályba tartozó hatósági feladatkörök.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal tevékenységével és működésével kapcsolatos, szakirodán megjelenő feladatok ellátása. Általános hatósági igazgatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi vagy közszolgálati (közigazgatási, rendészeti, katonai, valamint államtudományi képzési területen szerzett) szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi önkormányzatnál szerzett legalább 2 éves gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
 • Kiváló problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február. 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ecsedi Ország Viktória jegyző nyújt, a 06/53/550-302 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

NK/ 2271-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: önkormányzati ügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 18.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2022. február 10.

Helyben szokásos módon – 2022. február 10.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2022. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

Pályázatának benyújtása előtt szíveskedjen elolvasni a www.nagykoros.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről kitöltött nyilatkozatot a pályázatához csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

Adatkezelési nyilatkozat