Miniszteri dicséretben részesült a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa

A Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró értekezletén miniszteri elismerésben részesült, valamint Pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át a köznevelésben eltöltött négy évtizedes zenei oktató – nevelő munkájáért Sohajdáné Justin Katalin Ildikó zongora- szolfézs szakos tanár, melyet Százdiné Szecsei Anikó intézményvezető adott át.

Az alábbiakban Sohajdáné Justin Katalin Ildikó szakmai életútjának bemutatását olvashatják:

1987-ben szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatán a zongora- és szolfézstanári diplomáját. Szakmai elhivatottságát az is jelzi, hogy a szegedi Tömörkény István Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzése után már az 1980-as évek elején megkezdte zenei oktató – nevelő munkáját és a főiskolán töltött évei alatt is folyamatosan tanított. 1987 augusztusa óta pedagógusa a nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolának, a zongora hangszerjáték elsajátításának oktatása mellett a szolfézs tárgyat is tanítja, valamint az iskola billentyűs tanszakának oszlopos tagjaként már több éve vezetője is. A 40 éve tartó, töretlenül kimagasló szakmai és közösségi munkájával, a zenetanítás iránti elkötelezettségével, mindenkor vidám, közvetlen és megnyerő személyiségével követendő példaként szolgál az intézmény tantestülete minden tagjának. Mind a mai napig zongoratanári munkáját az igényesség, a következetesség, alaposság, lelkiismeretesség, rendkívüli érzékenység és nagyfokú odafigyelés jellemzi, mindezek mellett nagy hangsúlyt fektet a gyermekek nevelésére is. A tanszakán tanuló növendékeivel és szüleikkel rendkívül jó és közvetlen kapcsolatot ápol, maximálisan elismerik a szakmai munkáját, örömmel és szívesen iratkoznak hozzá a gyerekek annak ellenére, hogy a hangszertanulás – főleg a kezdeti években – nagy kitartást és odafigyelést igényel, nem csak a pedagógus, hanem a tanuló részéről is. Ragaszkodásukat mi sem példázza jobban, minthogy a kezdetektől a középiskolás éveiken át, eljutva a művészeti záróvizsgáig járnak Hozzá zongora szakos növendékei, valamint számos olyan kis tanítványa van jelenleg is, akinek már a szüleit is Ő tanította.

Zenei oktató – nevelő munkáján túl aktívan zongorázik, szívesen játszik közönség előtt is, állandó szereplője a Zeneiskola hangversenyeinek, ahol szóló- és kamaraművekkel egyaránt megmutatkozik, valamint rendszeresen fellép Nagykőrös város kulturális és oktatási intézményeinek rendezvényein, ezzel is színesítve programjaikat.

A zongoratanításon kívül nagy lelkesedéssel és fiatalos lendülettel foglalkozik az általános iskola 1. és 2. osztályos tanulóinak zenei előképzésével, melynek során oly mértékben megszeretteti a gyerekekkel a zenetanulást, hogy alig várják a hangszeres játékkal való ismerkedés megkezdését. Eredményességét az is tükrözi, hogy a Zeneiskola hangszeres tanszakaira az Ő szolfézs – előképzős csoportjaiból maradéktalanul biztosított a növendékek utánpótlása. Több évtizeden keresztül járt a város óvodáiba, ahol zeneovis foglalkozások keretén belül vezette be a kicsiket a zene csodálatos világába. 

A zenetanítás mellett és azon keresztül növendékeinek olyan emberi értékeket ad át, amelyek maradandó útravalót biztosítanak számukra nem csak most fiatalként, hanem majd felnőttként is a mindennapok helytállásában.