Járványügyi veszélyhelyzetben történő védelmi intézkedésekről

Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesterének 22/2020. (XI.11.) rendelete a járványügyi veszélyhelyzetben történő védelmi intézkedésekről

Nagykőrös Város Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, és a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

  1. § (1) Nagykőrös város belterületén kötelező a maszk viselése a közterület, és a bárki számára nyitva álló nyilvános helyek azon részein, ahol bármilyen szolgáltatás, ellátás igénybevétele céljából sorban állás alakul ki.

    (2)  Ilyenek különösen:

                        a) posta előtti közterület,

                        b) pénzintézetek előtti közterület,

                        c) köznevelési intézmények előtti közterület,

                        d) egészségügyi intézmények előtti közterület,

                        e) piac zárt és nyitott nyilvános helyein,

                        f) tömegközlekedés nyilvános helyein.

  • §  (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

    (2)  Ez a rendelet 2020. december 12. napján hatályát veszti.

Nagykőrös, 2020. november 11.   

Dr. Czira Szabolcs polgármester                                            

Dr. Nagy Lajos  jegyző