Átalakulás előtt áll a szemétszállítás Nagykőrösön

„Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatellátás 2021. január 1-től történő módosítására” címmel nyújtott be előterjesztést Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, melyben olvasható: „…a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz kapcsolódó alvállalkozói tevékenység megszüntetésére teszünk javaslatot 2020. december 31. nappal.” Ennek egyik oka, hogy a veszteség csökkenjen.

Az előterjesztésben olvasható, hogy a KÖVA a hulladékszállítási tevékenységet közel 26 ezer lakosnál végezte, melynek hatékony ellátásához a szükséges fedezet nem volt biztosított. 2017. március 1-i hatállyal az ÖKOVÍZ Np. Kft –vel (Dtkh Nonprofit Kft. jogelődje) került sor alvállalkozói szerződés kötésére. A bérköltségek jelentős növekedése mellett a gépjárműparkot a folyamatos műszaki romlás jellemezte. Mint arról beszámolnak, rendszeresen jelezték a közszolgáltató felé a díjfelülvizsgálatra vonatkozó igényüket, azonban – mint írják – „az NHKV szolgáltatási díjpolitikájára hivatkozással a módosítást elutasították”. Azt is megemlítik, hogy „rendszeres és jelentős mértékű a teljes alvállalkozói időszak alatt a Dtkh társaságunk (KÖVA – a szerk.) felé jelentkező kintlévősége is, mely esetenként likviditási problémát jelentett, más ágazatok hatékony ellátásának veszélyeztetésében is megnyilvánult.” A veszteség pedig évről évre nőtt a nagykőrösi cégnél, mint alvállalkozónál, úgy számolnak, idén év végére elérheti a több, mint 28 millió forintot is. Más okok mellett, többek között ezzel indokolják azt, hogy változások történjenek a hulladékszállítás területén jövőre.  A KÖVA elment a falig, az utolsó utáni percig becsülettel látta el a szemétszállítást városunkban, ezért köszönet jár nekik. Amint a határozati javaslat elfogadásra kerül és további információkkal, részletetekkel tudunk szolgálni, azonnal közzétesszük a lakosság hiteles és pontos tájékoztatása érdekében.

HT