Településfejlesztés

Településfejlesztés

Településfejlesztés

Településfejlesztési Koncepció (80/2015. (V. 28.) számú határozottal elfogadva) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (109/2015. (IX. 17.) számú határozottal elfogadva

Hatályos településrendezési eszközök

Helyi építési szabályzat dokumentumai

Szabályozás

SZERKEZETI TERV DOKUMENTUMAI

126/2004. VI. 24. HATÁROZAT DOKUMENTUMAI