TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek/gyermekek szülőjének vagy törvényes képviselőjének lehetősége van önkéntes nyilatkozata leadásával a nyári térítésmentes szünidei étkezés igénybevételére.

Nyári szünidei gyermekétkeztetés napjai:

  • 2024. június 24. (hétfő) napjától
  • 2024. augusztus 30. (péntek) napjáig.

(hétvége és ünnepnap kivételével)

A déli meleg főétkezést elvitellel lehet igénybe venni:

  • helyszíne: Nagykőrös, Vadas u. 2. /Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola /
  • étkezés időpontja: 11.30 órától 13.30 óráig.

A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége miatti akadályoztatása esetén az étel elviteléről szülője, törvényes képviselője, ezek meghatalmazottjai gondoskodnak.

A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján, ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, vagy törvényes képviselő a távolmaradást, annak időtartamát, valamint az okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikortól veszi igénybe újból az étkezést – köteles bejelenteni.

Dr. Ecsedi-Ország Viktória

  jegyző