TÁJÉKOZTATÁS

Nagykőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét.

A módosítás eredményeként növelte az egy főre eső jövedelemhatárt a települési támogatás iránt kérelmet előterjesztők körében, és emelte a támogatás havi/éves összegét.

Települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a havi 85.500 Ft-ot.

A települési támogatás havi összege 5.000 Ft-ra, a tüzelőanyag költségéhez nyújtott települési támogatás összege 60.000 Ft/év összegre emelkedett. Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez nyújtott települési támogatás összege 50.000 Ft-ra emelkedett.

A támogatás megállapítása iránti kérelem átvehető a hivatal épületének portaszolgálatán (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) vagy ügyfélfogadási időben (hétfő:15.00–18.00, szerda: 07.30–15.00, péntek: 08.00–12.00) az ügyintézőknél a Szabadság tér 5., fszt. 7. számú hivatali helyiségben.

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester