PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj”

application, job, work-2076445.jpg

Nagykőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet

„Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj” címmel

a 2024/2025. tanévre

a kiemelkedően tehetséges általános- és középiskolás tanulók részére

Pályázók köre: a nappali tagozaton, államilag elismert oktatási intézményben alapfokú vagy középfokú tanulmányokat folytató tanulók.

Feltételek:

 • Nagykőrösön állandó lakóhely, állandó lakóhely hiányában tartózkodási hely,
 • a pályázat benyújtását megelőző tanévben a pályázó tanulmányi eredményében legfeljebb négy jó érdemjegy szerepel, és jó érdemjegynél rosszabb érdemjegy nem,
 • példás vagy jó magatartás és szorgalom.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • a tárgyévre szóló iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolást,
 • a pályázó előző tanév végi tanulmányi eredményéről igazolás (bizonyítvány másolat vagy oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről),
 • a pályázó osztályfőnökének írásbeli ajánlását,
 • a pályázó lakcímkártyájának fénymásolatát,
 • adatvédelmi nyilatkozatot.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a pályázó tanulmányi eredménye,
 • a szakminisztériumok által, illetőleg országos szinten meghirdetett vagy támogatott felmenő rendszerű tanulmányi, szakmai versenyen való részvétel, elért egyéni helyezés,
 • a pályázó oktatási intézményének éves munkatervében szereplő tanulmányi, szakmai versenyen való részvétel, elért egyéni helyezés,
 • egyéb tanulmányi, szakmai versenyeken való részvétel, elért egyéni helyezés.

Az ösztöndíj mértéke

 • alapfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében a minimálbér 8 %-a (21 350 Ft/hó),
 • középfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében a minimálbér 10 %-a (26 680 Ft/hó).

Az ösztöndíj egy tanítási év szorgalmi időszakára (10 hónap) szól.

A pályázatot személyesen vagy postai úton 2024. október 14. napjáig lehet benyújtani Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteréhez (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok és az adatvédelmi nyilatkozat csatolásával lehet. A pályázati eljárásban a pályázati dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlásra sem formai, sem tartalmi szempontból nincs lehetőség.

Az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokra figyelemmel Nagykőrös Város Önkormányzat honlapján (www.nagykoros.hu) megismerhető az általános adatkezelési tájékoztató, és letölthető a benyújtandó adatvédelmi nyilatkozat.

A beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé.

     Dr. Czira Szabolcs

         polgármester

MELLÉKLETEK: