PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj”

training, businessman, men's suit-2874597.jpg

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet

„Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj” címmel

a 2022/2023. tanévre

a kiemelkedően tehetséges általános- és középiskolás tanulók részére

Pályázók köre: a nappali tagozaton, államilag elismert oktatási intézményben alapfokú vagy középfokú tanulmányokat folytató tanulók.

Feltételek:

 • Nagykőrösön állandó lakóhely, állandó lakóhely hiányában tartózkodási hely,
 • a pályázat benyújtását megelőző tanévben a pályázó tanulmányi eredményében legfeljebb négy jó érdemjegy szerepel, és jó érdemjegynél rosszabb érdemjegy nem,
 • példás vagy jó magatartás és szorgalom.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • a tárgyévre szóló iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolást,
 • a pályázó előző tanév végi tanulmányi eredményéről igazolás (bizonyítvány másolat vagy oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről),
 • az oktatási intézmény belső rendjére tekintettel legalább a pályázó osztályfőnökének írásbeli ajánlását, különös figyelemmel a tanórán kívüli tevékenységre, segítőkészségre, önképzésre, tanulmányi és művészeti versenyeken való részvételre,
 • a pályázó lakcímkártyájának fénymásolatát,
 • adatvédelmi nyilatkozatot.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a pályázó tanulmányi eredménye,
 • a szakminisztériumok által hivatalosan meghirdetett vagy támogatott felmenő rendszerű tanulmányi, szakmai versenyen való részvétel, elért egyéni helyezés,
 • a pályázó oktatási intézményének éves munkatervében szereplő tanulmányi, szakmai versenyen való részvétel, elért egyéni helyezés,
 • egyéb tanulmányi, szakmai versenyeken való részvétel, elért egyéni helyezés.

Az ösztöndíj mértéke

 • alapfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében a minimálbér 8 %-a (16 000 Ft/hó),
 • középfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében a minimálbér 10 %-a (20 000 Ft/hó).

Az ösztöndíj egy tanítási év szorgalmi időszakára (10 hónap) szól.

A pályázatot személyesen vagy postai úton 2022. szeptember 15. napjáig lehet benyújtani Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteréhez (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok és az adatvédelmi nyilatkozat csatolásával lehet. A pályázati eljárásban a pályázati dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlásra sem formai, sem tartalmi szempontból nincs lehetőség.

Az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokra figyelemmel Nagykőrös Város Önkormányzat honlapján (www.nagykoros.hu) megismerhető az általános adatkezelési tájékoztató, és letölthető a benyújtandó adatvédelmi nyilatkozat.

A beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé.

Nagykőrös, 2022. május 26.

     Dr. Czira Szabolcs

         polgármester

PÁLYÁZATI ADATLAP

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT