Pályázati felhívás – I. sz. háziorvosi körzet

nurse, medicine, doctor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:     Nagykőrös Város Önkormányzat

                                                                             2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A munkahely és munkakör megnevezése:

Nagykőrös I. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzet.

Nagykőrös, Magyar u. 2.

Ellátandó feladat:

 – a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,

 – területi ellátási kötelezettséggel,

 – vállalkozási formában,

 – az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával,

 – önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint.

Pályázati feltételek:

  • a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,
  • szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
  • szakmai önéletrajz, motivációs levél,
  • Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
  • MOK tagság igazolása,
  • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.

Juttatások, egyéb információk:

– a pályázat beadásának határideje: 2021. december 31.

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő–testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen,

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,

– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra,

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be,

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. Czira Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánné Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 53/550-310. telefonszámon,

– a Képviselő – testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,

– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A honlapon az általános adatvédelmi tájékoztató elérhető.

Tisztelettel:

                                                                                                             Dr. Czira Szabolcs

                                                                                                                     polgármester