Nagykőrös Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

„NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00682

A támogatás tárgya „NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt
elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A Kedvezményezett 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra
jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.02.24.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.
A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le
nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió
forint.
A Támogatás intenzitása: 100 %