Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 1/2021. (II.02.) önkormányzati rendelete a járványügyi veszélyhelyzetben történő védelmi intézkedésekről

Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő – testület feladat és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, és a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

  1. § (1) Nagykőrös város belterületén kötelező a maszk viselése a közterület, és a bárki számára nyitva álló nyilvános helyek azon részein, ahol bármilyen szolgáltatás, ellátás igénybevétele céljából sorban állás alakul ki.

(2) Ilyenek különösen:
a) posta előtti közterület,
b) pénzintézetek előtti közterület,
c) köznevelési intézmények előtti közterület,
d) egészségügyi intézmények előtti közterület,
e) piac zárt és nyitott nyilvános helyein,
f) tömegközlekedés nyilvános helyein.

  1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
    (2) Ez a rendelet 2021. március 1. napján hatályát veszti.
    Nagykőrös, 2021. február 2.

Dr. Czira Szabolcs Dr. Nagy Lajos
polgármester jegyző

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 1/2021. (II.02.) önkormányzati rendelete a járványügyi veszélyhelyzetben történő védelmi intézkedésekről: https://www.nagykoros.hu/wp-content/uploads/2021/02/1_2021.-II.02.-onk.-rend..pdf