Meghívó Pénzügyi Bizottság ülésére

M E G H Í V Ó
Nagykőrös Város Önkormányzat
PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

 1. szeptember 20-án (szerda) 14.00 órakor tartandó ülésére
  Az ülés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
  Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz.13. tárgyalóterem

NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
 2. Javaslat Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
 3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
 4. Víziközmű 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  M
  E
 5. Nagykőrös Város Településtervének módosítása, új gazdasági fejlesztésre alkalmas területek kijelölése érdekében
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
  E
 6. Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható, rendeletben szabályozott önkormányzati támogatás 2023. évi pályázatának bírálata (3.)
  Előterjesztő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
 7. Forgalmi rend változtatásra irányuló javaslatok
  Előterjesztő: Molnár Dezső bizottsági elnök
  E
 8. Nagykőrös város 2024. évi vásárnaptárának jóváhagyása
 9. Előterjesztő: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató
 10. ZÁRT ÜLÉS
 11. évi lakossági fásítási akció elbírálása
  Előterjesztő: Molnár Dezső bizottsági elnök
  E