Külterületi gazdasági utak fejlesztése Nagykőrösön

Kedvezményezett neve: Nagykőrös Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Külterületi helyi közutak fejlesztése” VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe: „A városközpont magjának sugár irányú (legrövidebb) megközelítését elősegítő külterületi útszakaszok felújítása Nagykőrös város területén”

Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1.1-21- 3294228897

A szerződött támogatás összege: 295 759 352 Ft

A támogatás mértéke: 95%

Műszaki átadás-átvételek dátuma: 0827 hrsz: 2023.05.30, 11220 hrsz út: 2023.07.25, 0865/2 hrsz-ú út 2023.09.27

Tervezett projekt befejezés: 2024.02.01

A projekt tartalma:

Nagykőrös Város Önkormányzata a település 0827, 0865/2 és 11220 helyrajzi számokkal ellátott külterületi helyi közútjainak fejlesztését valósította meg a Széchenyi 2020 program által meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztés” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás keretében. A projekt forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Nagykőrös Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Programon belül meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás keretében 2022.01.13-án pályázatot nyert. Az érintett, a település külterületén található 2443 méter hosszú külterületi útszakaszon a tárgyi földutak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása valósult meg. Mindhárom út a városközpont magjának sugár irányú megközelítését segíti elő. Jellemzően mezőgazdasági területek és lakott tanyák megközelítésére szolgálnak, nyomvonaluk állandó. Az utak elsőrendű célja a mezőgazdasági termelés szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálása.

A fejlesztésekkel az érintett utak műszaki adottságai nagyban javultak azáltal, hogy a korábbi rossz minőségű földutakból jó minőségű aszfaltozott utak váltak. A pályázatban szereplő útfejlesztésekkel közvetlenül 88 helyrajziszámon fekvő ingatlan közvetlen elérhetőségé javult, de ennek a sokszorosa azon ingatlanok száma, melyek eléréséhez szintén ezeket a portalanított, felújított utakat fogják részben használni a tulajdonosok az eléréshez. Az utak felújításával a külterületen levő vállalkozások, gazdaságok elérhetőségé javul, a szállítás biztonságosabbá válik, a gépjárművek meghibásodása csökken. A jelenlegi útfelporzás megszűnik, így az utak környezetében levő területeken az ilyen jellegű szennyeződés megszűnik, ami mind a termények, mind a lakó ingatlanok szempontjából lényegesek. Fontos, hogy a tanyákon élők jó minőségű útkapcsolatot kapnak a belterületen levő egészségügyi, gazdasági szolgáltatásokhoz, könnyebbé válik a munkába-, iskolába-, óvodába járás számukra. Az utak biztonságosabbá is váltak azáltal, hogy az útfelület kiszámíthatóbb, a vízelvezető árkok újbóli kialakításával megoldódott a vízelvezetés és szikkasztás.

Az érintett munkaterület átadásának és munkafolyamatok megkezdése 2022.09.01-jén megtörtént. A tervezett út kialakítását a tervezetteknek megfelelő műszaki-szakmai tartalommal sikerült elvégezni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra az alábbi időpontokban került sor: 0827 hrsz-ú út 2023.05.30, 11220 hrsz út: 2023.07.25, 0865/2 hrsz-ú út 2023.09.27.