HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS 2023.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

Magyarország köztársasági elnöke a 39/2023. (III.6.) KE számú határozatával a bírósági ülnökök választását 2023. március 7. és 2023. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnökjelölés és a választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik.

Ülnököt az alábbi bíróságokra lehet jelölni:

 • Budapest Környéki Törvényszék
 • Nagykőrösi Járásbíróság

Ki állíthat jelöltet:

 • a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
 • a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzat,
 • a bíróság illetékességi területén működő egyesületek – kivéve a pártokat –,
 • A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
 • pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
 • a nem pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek.

A jelölés általános feltételei:

 • magyar állampolgárság,
 • 30. életév betöltése,
 • nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 • büntetlen előélet,
 • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 • nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat.

A jelölés benyújtásának módja:

A jelölést írásban kell benyújtani, formanyomtatvány kitöltésével. A jelöléshez csatolni kell a jelölt formanyomtatvány szerinti elfogadó nyilatkozatát.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn vele szemben (büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt).

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Jelölés benyújtásának helye:

 • ügyfélfogadási időben: hétfő 15,00-18,00 óráig, szerda 7,30- 15,00 óráig, péntek 8,00-12,00 óráig.  Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, emelet 29. sz. iroda (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

 A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint
illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete, a törvényszék ülnökeit a vármegyei
(fővárosi), illetve megyei jogú városi képviselő-testületi választják meg.

A jelöléseket bejelenteni

a Budapest Környéki Törvényszék és a

Nagykőrösi Járásbíróság vonatkozásában

2023. március 29-én (szerdán) 12:00 óráig lehet.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, valamint a bírósági ülnökké jelölés nyomtatványa és a jelölt nyilatkozata beszerezhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal emelet 29. sz. helyiségében, valamint elérhető Nagykőrös város honlapján (www.nagykoros.hu).

A jelöléssel kapcsolatban további információt ad, és a jelöléseket fogadja (fenti dokumentumok csatolásával) Schmidt Éva ügyintéző (Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, emelet 29. sz. iroda, tel.: 53/550-338, e-mail: schmidt.eva@nagykoros.hu).

Nagykőrös, 2023. március 13.

                                                                                                          Dr. Czira Szabolcs

                                                                                                              polgármester

Hirdetmény bírósági ülnök választás

Ülnökké jelölés elfogadása

Ülnök jogai és kötelezettségei

Ülnökké jelölés

Ülnökké jelölés fiatalkorúak

Ülnökké jelölés munkaügyi bíróság