Gyászjelentés

„Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az Ő egyszülött Fiát adta,

hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen,

hanem örök élete legyen.”

(Jn 3,16)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagypapa és testvér

vitéz Kiss János Mihály

Nagykőrös első szabadon választott Polgármestere

2023. március 20-án, életének 80. évében türelemmel viselt betegségben elhunyt.

Isten akaratában megnyugodva életútjának végéhez ért,

szerető, jóságos, tiszta lelkét visszaadta Teremtőjének.

Temetése 2023. április 18-án, kedden 13 órakor lesz

egyházi szertartás szerint a nagykőrösi református temetőben.

Áldott emlékét szívünkben örökké őrizzük!

Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, testvérei, veje, rokonai, barátai, ismerősei és mindenki, aki szerette és tisztelte Őt.

Elérhetőség: solaris0811@gmail.com