Állásajánlatok


Bóbita tagóvoda álláspályázata

Nagykőrösi Városi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda
Tagóvoda- vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.10.26-2021.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tagóvoda- vezetői tevékenységek végzése. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.          
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         Óvodapedagógus – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         Vezetői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Pedagógus szakvizsga, további szakirányú képesítés.
Elvárt kompetenciák:
•         Kiváló szintű szakmai, módszertani tapasztalatok, vezetői ismeretek.,
•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés, innovatív, kezdeményező, kommunikációs készség. ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Fényképes szakmai önéletrajz
•         Motivációs levél
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
•         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.
•         Tagóvoda vezetésére vonatkozó program.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. október 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1326-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
•         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó tagóvoda vezetésre vonatkozó programja átadásra kerül a vezető társak részére véleményezés céljából. A végleges döntést az intézményvezető hozza meg. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu – 2020. szeptember 11.
•         Önkormányzati Hírek – 2020. szeptember 11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS közterület-felügyelö

Pályázati felhívás
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
közterület-felügyelő
munkakör betöltésére 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Lajos jegyző nyújt a 06/53/550-302 telefonszámon.
Pályázati felhívás itt
NYILATKOZAT álláspályázat benyújtásához