FELHÍVÁS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE

cityscape, city, town

FELHÍVÁS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE

Nagykőrös Város Önkormányzata, településrendezési eszközeinek részleges, tárgyalásos eljárással történő felülvizsgálata kapcsán a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29/A.§ (5) bekezdés c) pontja alapján, az egyes módosítási tételekre vonatkozóan kidolgozott településrendezési eszköz tervezetének véleményeztetése céljából, összhangban a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 88/2017. (VI. 29.) számú önkormányzati határozatban foglaltakkal, tekintettel a 2020. évi LVIII. törvény 165. §-ára, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontjára, partnerségi egyeztetést folytat le.

A fentiek értelmében Önkormányzatunk a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően Kormányrendelet 29/A.§-a szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik.

Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató település hivatalos honlapján (www.nagykoros.hu/AKTUALITÁSOK menüpont alatt) történő közzétételétől számított 15 napon belül, 2021. április 8-ig lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A közzétett anyagokra vonatkozó véleményeket a foepitesz@nagykoros.hu elektronikus levélcímre várjuk. A tervekre vonatkozó információt hivatali időben a +36 53 550 306 telefonszámon kaphatnak. Várjuk véleményüket, észrevételeiket!         

Felhívás lakossági partnerségi egyeztetésre

mod5_SZT_bel_2M

mod5_SZT_bel_3M

mod5_SZT_bel_6M

mod5_SZT_bel_9M

mod5_SZT_kul_7M

nagykoros_jovahagyott_201014-jelmagy_egyben

Nagykoros_mod5_hulladek_210316

TSZT_1.melleklet