FELHÍVÁS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE

circle, colorful, cooperation-1300241.jpg

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nagykőrös, belterület 6409 helyrajzi számú ingatlan intézményi területté történő átminősítése” érdekében a 76/2023. (V. 25.) számú-, a „KEHOP 1.3.0-15-2021-00024 – A Duna-Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása” érdekében a 100/2023. (VI. 29.) számú önkormányzati határozat meghozatalával döntött Nagykőrös Város településtervének felülvizsgálatáról, amely – a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 68.§-a szerintiegyszerűsített eljárás keretében kerül lefolytatásra.

Ez egyes módosítási tételekre vonatkozóan kidolgozott településrendezési eszköz tervezetének ismertetése és véleményeztetése céljából, összhangban a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 88/2017. (VI. 29.) számú önkormányzati határozatban foglaltakkal

2023. november 2-án, 14.00 órakor

a Városháza

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

Házasságkötő termében

LAKOSSÁGI FÓRUM

 kerül megtartásra.

Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A tervek előzetesen is megtekinthetők a település hivatalos honlapján (Településrendezés menüpont alatt), ügyfélfogadási időben a Városháza (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) földszinti folyosóján lévő I. számú hirdetőtábláján és a települési főépítész irodájában.

A tervekre vonatkozó észrevételek, javaslatok megfogalmazására a Lakossági fórumon szóban, avagy 2023. november 8-ig írásban van mód. Az írásos véleményeket postai úton Nagykőrös Város Önkormányzata címére (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.), személyesen a Városháza Iktató helyiségébe (Fsz. 10.) kérjük eljuttatni, vagy a foepitesz@nagykoros.hu címre megküldeni.