Továbbra is stabil alapokon városunk pénzügyei, megvan Nagykőrös 2021. évi költségvetése

courses, shares, forex

Megvan Nagykőrös város 2021. évi költségvetése, mely az elmúlt években megszokott kiszámítható, stabil alapokon nyugvó, ám fejlesztésekre és beruházásokra mindig nyitott költségvetésként került terítékre. A város pénzügyi lehetőségeihez mérten a kötelező feladatok mellett idén is számos önként vállalt feladatra talált pénzügyi fedezetet, ez az elmúlt év stabil gazdálkodásának és a lokálpatrióta, felelős városvezetés munkájának eredménye.

Most ismerkedjünk meg a 2021-es évi költségvetéssel mindenki számára érthető módon. Mint az az előterjesztésben olvasható, a központi költségvetésből ebben az évben 1 milliárd 393 millió 377 ezer forintot kapunk. A tavalyi évi támogatáshoz képest 105 millió forinttal többet kapunk, vagyis 2020-hoz képest ennyivel több központi forrásból gazdálkodhat a város.

A költségvetés főösszegét nézzük, a bevétel 3 milliárd 52 millió 472 ezer forintra van tervezve, míg a tavalyi maradvány 2 milliárd 88 millió 359 ezer forint. E mellett van a tervezett kiadás, ami 5 milliárd 83 millió 723 ezer forint. A lényeg, hogy a kiadásokat teljes mértékben fedezik a bevételek. Ami még nagyon fontos, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, hitel igénybevételére még a tervezett fejlesztési célok megvalósításához sincsen szükség.

Az önkormányzat bevételeinél fontos kiemelni, hogy a nagykőrösi mikro-, ki-, és középvállalkozások iparűzési adójának mértéke 1%, mely közel 1500 vállalkozást érint és ez 150 millió forint körüli megtakarítást jelent részükre.

A 2021-es év is a fejlesztések, beruházások éve lehet, a város is így számol, melyek fedezetei betervezésre kerültek a költségvetésbe. Ilyen beruházás a „Helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése – helyi aktívturisztikai szolgáltatások kialakítása”, mely idén megvalósulhat a Pálfájában, ami röviden a tanyaépület felújítását és tájházzá történő átalakítását jelenti. E mellett az önkormányzat jelentős támogatással segíti az útépítéseket, így a Kárpát u. 9. lakóparkjának útépítését, valamint két utca útépítését a Hétvezér utcához kapcsolódóan, de teljesen megújulhatnak a Luther és a Bethlen G. utcák is. A városi utal felújítására saját forrásként 15 millió forintot terveznek. Kiemelt beruházások, melyek folytatódnak: csapadékvízelvezető-hálózat fejlesztése, a kerékpárút építése Nyársapát és Cegléd irányába, a Városi Óvodák felújítása is folytatódhat, ahogyan a járdaépítések is, a tervek szerint a Széchenyi téren, a Szolnoki úton és a Ceglédi úton is megújulhatnak járdaszakaszok.

Stabil gazdálkodással minden kiadásra lesz forrás, így többek között a közutak üzemeltetésére, fenntartására, a parkok, zöldfelületek fenntartására, gyepmesteri feladatokra, közvilágítási szolgáltatásra, belvízelvezetésre, gyermekétkeztetési feladatokra, építés és településfejlesztési feladatokra, az egészségügyi ellátási feladatokra, a szociális és gyermekjóléti feladatokra, városi rendezvényekre.

Önként vállalt feladatként idén is 26 millió forinttal támogatja a város az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőröst. Idén is biztosítunk forrást a „Jó tanuló, jó sportoló” címre, az És sportolója díjra, a Nyári prevenciós táborra, a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramra, a „Tehetséggondozás kiszélesítése” ösztöndíjpályázatra. A sporttámogatásra és a kulturális támogatásra idén is pályázhatnak a szervezetek, február 11. és február 25. között. Támogatja idén is a város a népszerű lakossági fásítási akciót, a Polgárőrség működését. Folytatódik a 70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása is, Idősbarát Önkormányzat címet nyert településként ez is nagyon fontos. Végül, de nem utolsó sorban, a város támogatja a Nagykőrösi Református Egyházközség Hunyadi utcai imaházának felújítását is.

                                                                       A városfejlesztés folytatódik!        

Horváth Tibor