Támogatták a szakbizottságok Nagykőrös 2022. évi költségvetését

Valamennyi bizottság együttes ülésére került sor 2022. február 02-án, szerdán, melynek napirendi pontja „Nagykőrös Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete” volt. A napirendi pont tárgyalása kérdés, észrevétel és vita nélkül zajlott le. A jelenlévő tagok többsége támogatta a rendelettervezetet, egyedül László Ferenc tartózkodott a szavazáskor. A döntést 2022. február 8-án hozhatja meg a Képviselő-testület a város 2022-es költségvetéséről.

Az önkormányzat a Magyar Államkincstár által megadott megalapozó felmérés szerint ebben az évben 1.562.037.000 Ft támogatásban részesül a központi költségvetésből. Az iparűzési adóerőképesség alapján az önkormányzatnak 32.187.000 Ft szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, így nettó módon számítva 190 millió Ft-tal nőtt a támogatás a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat költségvetési bevétele: 3.277.989.000 Ft, az előző évi költségvetési maradvány 1.135.285.000 Ft, belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel (lekötött betét feloldása) 30.000.000 Ft, költségvetési kiadása: 4.385.274.000 Ft. A tárgyévi kiadásokat így teljes mértékben fedezik a bevételek, külső finanszírozás (hitel) igénybevételére még a tervezett fejlesztési célok megvalósításához sincs szükség.

A költségvetés egyaránt tartalmazza a korábbi években megkezdett és az új, induló fejlesztéseket.

Induló vagy folyamatban lévő kiemelt beruházások, felújítások:

Játszóterek létesítése, fejlesztése: Az Önkormányzat saját forrásból 10.000.000 Ft keretösszeget biztosít Nagykőrös Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő játszóterek felújításához, új játszóterek kialakításához.

Szafaripark megközelítését biztosító út építése: Az Önkormányzat saját forrásból, 50.000.000 Ft keretösszeg megállapításával forrást biztosít a 2022. évben létesítésre kerülő Szafaripark könnyebb megközelítését szolgáló út építéséhez.

Huba és Töhötöm utcák útépítése: Önkormányzat saját forrásból, 62.000.000 Ft keretösszeg megállapításával forrást biztosít a Huba és Töhötöm utca útépítésére.

Városi utak felújítása: Önkormányzat saját forrásból, 15.000.000 Ft keretösszeget biztosít a nem megfelelő állapotú önkormányzati utak felújítására.

Kárpát utca 9. sz. alatti lakópark útépítés: Önkormányzat saját forrásból, 37.837.000 Ft megállapításával forrást biztosít a Kárpát u. 9.szám alatti lakópark útépítésére, melyhez a lakosság 2021. évben 11.604 ezer Ft-tal járult hozzá. Az útépítéshez kapcsolódóan a vállalkozási szerződések 2021. évben megkötésre kerültek.

BMÖFT/6-9/2021. sz. pályázat – Ceglédi út járda, valamint Álmos utca és Szabolcs utca útfelújítása

„Feladatellátást szolgáló fejlesztések – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”

A beruházás összköltsége: 75.000.000 Ft, Támogatás összege: 40.000.000 Ft (2021. évben folyósításra került)

A projekt megvalósítása során megújul a Ceglédi úti (Lőrinc pap utca gyalogátkelő és Gyopár utca közötti szakaszon lévő) járda, valamint az Álmos utca és Szabolcs utca útburkolata is.

Városi Óvodák felújítása: Az önkormányzat saját forrásból vállalta a Városi Óvodák felújítását (tetőfelújítás, melyből 30.000.000 Ft 2020. évben, 70.000.000 Ft 2021. évben teljesítésre került). 2022. évi költségvetésben 28.380.000 Ft kerül betervezésre a további felújítási munkálatokra.

Az önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatások között 2022-ben is szerepel önként vállalt feladatként az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös támogatása 33 millió forinttal. A költségvetés lehetőséget ad idén is a „Jó tanuló, jó sportoló” és az „Év sportolója díj” átadására, valamint a „Nyári prevenciós programsorozat” megrendezésére. Idén is lehetőség nyílik a nagykőrösi fiataloknak a “Tehetséggondozás kiszélesítése” ösztöndíj pályázatból és a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatból támogatást elnyerni. A sportcélú keret az idei esztendőben 12 millió forint, a kulturális keretre 5 millió forint lett elkülönítve. Két millió forintos keretösszege lesz idén is a 70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatására. Két nagyon népszerű pályázat is elérhető lesz 2022-ben is a lakosság részére, egyik az „Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás”, a másik pedig a „Lakossági fásítási akció”.

Dr. Czira Szabolcs polgármester: „A központi költségvetésből 190 millió forinttal kap többet Nagykőrös, mint a tavalyi évben.”

A február 8-ai testületi ülésen kerülhet elfogadásra Nagykőrös város 2022. évi költségvetése. Dr. Czira Szabolcs polgármester ezzel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta: A városnak az egyik legfontosabb helyi rendelete az éves költségvetése, hiszen akkor meghatározzuk az irányokat, a feladatokat. Ha bekapcsoljuk a rádiót és ebben a politikai helyzetben hallgatjuk, elkezdenek az önkormányzatok panaszkodni, hogy kizsigereli a Kormány őket és egyre kevesebbet kapnak, nincs elég forrásuk a feladatok ellátására. Nagykőrös vonatkozásában el kell mondanom, hogy a tavalyi évhez képest 17%-kal növekszik Nagykőrös Város Önkormányzatának a bevétele és természetesen ehhez van a kiadás is rendelve. Tehát nem elvonás van, hanem növekedés. Magától a Kormánytól, a központi költségvetésből 190 millió forinttal kap többet Nagykőrös, mint a tavalyi évben kaptunk. Itt is érvénybe lép a szolidaritási adó, amit nekünk, mint városnak fizetni kell, mi befizetjük a 32 millió forintot és összességében pozitív szaldóval, tehát 190 millió forinttal fog a város többet kapni. Ez nem azt jelenti, a Kormány kizsigereli a településeket, hanem az arányosságokat próbálja fönntartani. A gazdag településeknek természetesen több szolidaritási adót kell fizetni, talán ők jobban megérzik az 1%-kos kedvezményt, tehát azt, amit a vállalkozóknak nem kell befizetniük az iparűzési adóból. Nálunk, mint 25 ezer fő alatti településen ez kompenzálásra kerül. Én nagyon pozitívan állok az idei költségvetéshez, mindenre jut elegendő pénz és ahogy már évek óta, nekünk nincs szükségünk hitelek fölvételére. Mi hitelben nem is gondolkodunk, még likviditási hitelt sem szoktunk igénybe venni. Én azt gondolom, azokat a programokat, amiket mi elkezdtünk, folytatjuk. Az óvodafelújítási programot folytatjuk, az út- és járdaépítési programokat folytatjuk és a város üzemetetésének komfortosabbá tétele érdekében például vásárolni fogunk egy söprögetőgépet, amely nyáron söpröget, télen pedig havat takarít majd. Ezt csak azért emelem ki külön, mert 50 millió forintos tétel, aminek most folyik a közbeszerzése. – mondta el dr. Czira Szabolcs polgármester.

Horváth Tibor