Tájékoztató az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentéséről

kid, kinder, children

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül, 2021. május 15-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentést az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani.

A tájékoztató ide kattintva részletesen elolvasható