TÁJÉKOZTATÓ a magánszemélyek kommunális adója mentességi körének bővüléséről

finance, accountancy, savings

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2020. (XI.27) önkormányzati rendeletével a magánszemélyek kommunális adója adónemben igénybe vehető mentességek körének bővítéséről döntött, melynek eredményeképpen 2021. január 01. napjától  adómentesség illeti meg azt a 70. életévet betöltött adóalanyt – az életkor betöltését követő év első napjától – az általa életvitelszerűen lakott lakás céljára szolgáló épülete után, aki súlyos fogyatékkal élő gyermekével együtt él, feltéve, hogy rajtuk kívül a lakásban más nem lakik.

Súlyos fogyatékkal élőnek minősül, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük

biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  törvény  rendelkezései  szerint  vakok  személyi  járadékában, vagy  fogyatékossági  támogatásban  részesül,  melyet  a  mentesség  igénybevételekor  az adómentességet igénybe vevő igazolni köteles.

Az adómentesség biztosítása kérelemre történik melyet az önkormányzati adóhatóságnál az arra rendszeresített formanyomtatványon tudnak a mentességre jogosultak előterjeszteni.

Nagykőrös Város Önkormányzati Adóhatósága