TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSRÓL

puppy, sleeping, pet-1850276.jpg

Tisztelt ebtulajdonosok, ebtartók!

Tájékoztatom, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a előírja, hogy az eb tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez. Nagykőrösön az utolsó ebösszeírásra 2019. évben került sor.

Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésére, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az adatlapot, akik az előző, 2019. évi ebösszeíráskor már szolgáltattak adatot.

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeíró adatlapot 2022. év január 18. napjától munkatársaink bocsájtják a lakosság rendelkezésére, ezen felül az ebösszeírásra rendszeresített adatlap elérhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. és Szabadság tér 4. szám alatti portaszolgálatán, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti I. em. 30. irodájában, valamint a www.nagykoros.hu  weboldalon.

Az adatlapot EBENKÉNT kell kitölteni és a hivatal részére eljuttatni, az alábbi módokon:

  • elhelyezhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. és Szabadság tér 4. szám alatti portaszolgálatán rendszeresített gyűjtődobozban,
  • leadható személyesen a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti I. em. 30. számú irodájában (ügyfélfogadási idő: hétfő: 15:00-18:00, szerda: 07:30-15:00, péntek: 08:00-12:00),
  • elektronikus formában megküldhető a nagykoros@nagykoros.hu, botlikmaria@nagykoros.eu e-mail címekre,
  • a www.nagykoros.hu oldalon található „e-ügyintézés” felületen,
  • levélben postai úton a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. címre. 

Az adatlapok 2022. évben folyamatosan leadhatók.

A települési önkormányzat az ebösszeírás során az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni. Tájékoztatom, hogy az Ávt. 42/B. § (2) bekezdése szerint Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.”, amely alapján az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhető www.nagykoros.hu oldalon.

Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat hiánytalanul a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Azon ingatlanok esetén, ahol az ingatlan tulajdonosa/ használója nem nyilatkozott, vagy hiányosan történt az adatszolgáltatás, helyszíni összeírás során történik az adatok begyűjtése.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt ebtartókat, hogy az ebösszeírást követően a szolgáltatott adatokban bekövetkezett változásokat is be kell jelenteniük.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Kérem, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üres részeket, és fontos követelmény az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt kihúzással lehet jelezni.

A felelős állattartás, az állatvédelem, és annak érvényesülését elősegítő hatósági munka közös társadalmi érdek. Bízom abban, hogy állattartóként jogkövető magatartásukkal hozzájárulnak az állatvédelmi célok megvalósulásához, és az ebösszeírás törvényi kötelezettségének végrehajtásához.

Együttműködésüket köszönöm!

                Dr. Ecsedi-Ország Viktória

                                                                                                          jegyző

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ EBNYILVÁNTARTÁS

Ebösszeírási adatlap 2022