Tájékoztatás

finger, touch, hand

A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet 2021. május 01. napjával módosult. Ennek értelmében: a kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve, ha a nyitvatartási idő legalább egy hétig tartó változása fennáll, az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Rövidebb ideig fennálló nyitvatartás esetén – ha az nem éri el az egy hetet-, a kereskedőt bejelentési kötelezettség nem terheli, azonban a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

Kérem a fentiek figyelembevételével a bejelentési kötelezettségüknek határidőn belül tegyenek eleget.

Dr. Nagy Lajos

      jegyző