Sajtóközlemény – a megvalósítás szakaszába lépett a nagykőrösi városi bölcsőde fejlesztése 2023.05.24.

Az RRF-1.1.2-21-2022-00033 számú, „A nagykőrösi Városi Bölcsőde fejlesztése” című projekt részeként, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében az Európai Unió és a Magyar Kormány 297,37 millió forint vissza nem térítendő támogatásával a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Városi Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése kerül megvalósításra.

Nagykőrös Város Önkormányzata az RRF-1.1.2-2021 számú, Bölcsődei nevelés fejlesztése megnevezésű felhívás keretében a meglévő és működő, 72 kisgyermek befogadását és ellátását biztosító városi bölcsődéjét 28 férőhellyel kívánja bővíteni.

A fejlesztés részeként a 2750 Nagykőrös Kárász utca 1. szám alatt található városi bölcsőde két, egyenként 14 fős csoportszobával, valamint a kapcsolódó előtérrel, öltözővel, mosdóval és egyéb kiszolgáló helyiségekkel kerül bővítésre. A bővítés mellett megvalósításra kerül a meglévő épületrész részleges átalakítása, valamint gépészeti megújítása is. Ennek keretében hőszivattyús fűtési rendszer, elektromos rendszer átalakítás, hővisszanyerővel üzemeltetett szellőzés- és légtechnika, tűzjelzés és villámvédelem kerül kialakításra, számottevően csökkentve ezzel a bölcsőde fajlagos hőveszteségét és energiaigényét. Az egész épületegyüttesre kiterjedő teljes akadálymentesítés részeként részleges infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg az új épületrészben, mely során itt kiépülnek a hátrányos helyzetű csoportok kommunikációját segítő megoldások, így őket ebben az épületrészben lehet az egyenlő esélyeket biztosító módon fogadni, elhelyezni. A bővítéshez terasz, játszóudvar, kerítés, füvesített kert kerül kialakításra, valamint kerti eszközök, udvari játékok is beszerzésre kerülnek.

A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Városi Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése hozzájárul Nagykőrös társadalmi és gazdasági fenntarthatóságához a korai nevelés feltételrendszerének javításán, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésén és a szülők foglalkoztatási esélyeinek növelésén keresztül. A bővítés során betervezett anyagok, szerkezetek és műszaki megoldások pedig elősegítik a bölcsőde energiahatékonyságának növelését, ezzel is hozzájárulva az éghajlatváltozás káros hatásainak enyhítéséhez.

A kivitelezési munkálatok megkezdésére 2023.06.26-án került sor.

A projektről bővebb információt a https://www.nagykoros.hu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Szabó Gábor

projektmenedzser

+36-30-971-6134

szabo.gabor@proregio.hu