Pedagógusképzés Nagykőrösön

Interjú Prof. Dr. Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának (TFK) dékánjával és Dr. Tolnai Ágnessel, a Kar dékánhelyettesével.

Önkormányzati Hírek: Tavaly igen sok jelentkezőt érintett az emelt szintű érettségi bevezetése. Idén milyen feltételek mellett jelentkezhetnek az érdeklődők a TFK képzéseire?

Prof. Dr. Pap Ferenc: A hitéleti, azaz a református hittanoktató és a kántor képzésre középszintű érettségivel jelentkezhetnek az érdeklődők. Az emelt szintű érettségi nem feltétele a sikeres felvételinek a hitéleti képzéseken. A pedagógusképzési szakokra a www.felvi.hu oldalon, a hitéleti szakokra a TFK honlapján keresztül közvetlenül kell jelentkezni.

Dr. Tolnai Ágnes: A tanító, az óvodapedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokra felvettek száma országosan közel felére esett vissza az elmúlt évben, azonban örvendetes, hogy az idén jelentősen nőtt mindegyik szakra a jelentkezők száma az elmúlt évhez képest. Az emelt szintű érettségi, mint felvételi kritérium érzékenyen érintette ezeket a képzéseket. Az emelt szintű érettségivel nem rendelkező jelentkezőknek azonban több lehetőségük is van. 2021-ben a legalább alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett oklevelek mellett a felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel is kiváltható az emelt szintű érettségi, így a korábban pl. a Tanítóképző Főiskolai Kar szociális és ifjúsági munka vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésin végzettek számára is lehetőség nyílik emelt szintű érettségi nélkül jelentkezni pedagógus alapképzésre.

ÖH: Milyen minimális feltételeknek kell az emelt szintű érettségi mellett megfelelnie azoknak, akik a pedagóguspályát választják?

Prof. Dr. Pap Ferenc: A hitéleti és pedagógusképzésekre jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell teljesíteniük. A jelentkezőknek el kell érniük továbbá a 280 pontos minimum ponthatárt. A pontszámok növelhetők többletpontokkal. Középfokú komplex nyelvvizsgával 28, felsőfokú komplex nyelvvizsgával 40 pontot lehet szerezni, azonban 2021-ben a csak szóbeli vagy csak írásbeli nyelvvizsgával rendelkezők is megkapják a komplex nyelvvizsgáért járó pontok felét. Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 50 érettségi többletpontra jogosult. Többletpont szerezhető továbbá a középiskolai országos tanulmányi versenyeken elért helyezéssel, de a jogosultság igazolása mellett hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő, illetve a gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságukat töltő jelentkezők is többletpontra jogosultak.

ÖH: A Károli Gáspár Református Egyetem ösztöndíjrendszerével is támogatja hallgatói tanulmányait. A TFK hallgatói milyen ösztöndíjakban részesülhetnek?

Dr. Tolnai Ágnes: Hallgatóinkat tanulmányi és szociális ösztöndíjak mellett az Egyetem saját alapítású ösztöndíjaival is támogatja. Önköltséges, nappali munkarendű hallgatóink részére elérhető a Károli Gáspár Ösztöndíj, amely az Egyetemünket első helyen megjelelő, 30, 55 vagy 80 óra időtartamú önkéntes munkát vállalók önköltségük akár 75%-át is visszakaphatják ösztöndíj formájában minden félévben. A pedagógusképzésben részt vevő hallgatók, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, tanulmányaik első évében 10 hónapon át havi 50.000 Ft-os ösztöndíjban részesülnek.

Prof. Dr. Pap Ferenc: Az ösztöndíjak mellett fontosnak tartjuk, hogy hallgatóinkat megfizethető lakhatási lehetőségekkel is támogassuk. A nagykőrösi Internátus az idei tanévi felújítást követően új közösségi terekkel várja a hallgatókat. Nagykőrösi képzéseink hallgatói szeptembertől birtokba vehetik a megújult kollégiumot. Nagykőrösön minden igénylő számára tudunk kedvező áron kollégiumi szálláslehetőséget biztosítani.

ÖH: Milyen lehetőségük van azoknak, akik ezután szeretnének a pedagógusképzési szakokra jelentkezni?

Dr. Tolnai Ágnes: 2021. július 22-én kihirdetik az általános felvételi eredményeket, ezután nyílik meg a pótjelentkezés lehetősége. Kérjük, figyeljék Egyetemünk központi felvételi oldalát (www.kre.hu/felveteli), valamint a Kar hirdetményeit (https://tfk.kre.hu/).

Prof. Dr. Pap Ferenc: A hitéleti szakokra a Kar honlapján keresztül lehet a továbbiakban is jelentkezni. Szeretettel várjuk Nagykőrösön a tanító és az óvodapedagógus szakok nappali és levelező munkarendjén az érdeklődőket. Kiváltság, hogy a nagykőrösi gyermekek nevelésére és tanítására a „helyben tanulás és a helyben tanítás” lehetőségével készülhetnek a jövő pedagógusai.

Képek forrása: tfk.kre.hu, kre.hu