Pályázati felhívás tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

child, tower, building blocks

Nagykőrösi Városi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda

Tagóvoda- vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.04.01.-2026.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása mellett tagóvoda- vezetői tevékenységek végzése. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Óvodapedagógus – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Vezetői – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pedagógus szakvizsga, további szakirányú képesítés.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szakmai, módszertani tapasztalatok, vezetői ismeretek,

•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés, innovatív, kezdeményező, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.

•         Tagóvoda vezetésére vonatkozó program.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 253-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó tagóvoda vezetésre vonatkozó programja átadásra kerül a vezető társak részére véleményezés céljából. A végleges döntést az intézményvezető hozza meg. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu – 2021. február 15.

•         Önkormányzati Hírek – 2021. február 15.