Pályázati felhívás – Nagykőrös belterület 3007/12 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

keys, hands, own-1317389.jpg

Pályázati felhívás

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban: Kiíró)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az önkormányzat 1827/5543 tulajdoni hányadában lévő

Nagykőrös belterület 3007/12 helyrajzi számú

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát, melynek részleteit a pályázati dokumentáció tartalmazza.

Pályázati biztosíték:                         500.000.- Ft, amelyet HUF-ban a kiíró MBH BANK Nyrt.-nél vezetett 50437399-15558774 számú számlaszámára kell átutalni a pályázat benyújtásának határidejéig, „Nagykőrös belterület 3007/12 hrsz.” jelige feltüntetésével.

Pályázati dokumentáció:                  átvehető 10.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a Kiíró fenti címén (I. em. 25. ajtó)
2023. október 20-ig (péntek), hétfőtől-csütörtökig 800-tól 1500 óráig; pénteken 800-tól 1200 óráig. Megvásárlása a pályázat benyújtás feltétele.

Az ingatlan megtekintése:                 telefonon történő előzetes egyeztetés alapján munkaidőben, telefonszám: 53/550-313

Pályázatok beadásának módja:        zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Nagykőrös belterület 3007/12 hrsz.” jeligére, egy eredeti példányban személyesen vagy meghatalmazott útján a Kiíró fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 25. sz. ajtó) kell benyújtani.

Pályázat benyújtási

határideje:                                        2023. október 24. (kedd) 12.00 óra

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül a legjobb ajánlatot tartalmazó pályázat minősíthető nyertesnek.

Az ajánlatot az ingatlan 1/1 tulajdoni hányada és az Önkormányzat 1827/5543 tulajdoni hányada vonatkozásában külön-külön kell megtenni, tekintettel arra, hogy az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van.

A Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.