Pályázati felhívás – Nagykőrös belterület 254/4 hrsz-ú, Ceglédi út 26. szám alatti „Sportközpont műfüves pályával” megnevezésű ingatlan

flat, design, symbol

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt (2750 Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.) tel.: 06-53/550-250 fax: 06-53/550-252 E-mail cím: kovart@kovart.hu, továbbiakban: Kiíró) pályázati felhívást tesz közzé.

A Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének lakások és helyiségek bérletéről szóló 8/2011. (III.04.) (továbbiakban: lakásrendelet) önkormányzati rendeletének vonatkozó fejezete alapján nyilvános pályázat keretében bérbeadás útján hasznosítja az önkormányzat tulajdonát képező, Nagykőrös belterület 254/4 hrsz-ú, Ceglédi út 26. szám alatti „Sportközpont műfüves pályával” megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan alapterülete:               

  • 184 m2 alapterületű földszinti épület
  • 118,2 m2 alapterületű tetőtér

A bérlemény műszaki paramétereit, adottságait figyelembe véve elsősorban spotcélú tevékenység végzésére alkalmas.

A pályázat elbírálása során előnyt jelenthet, az alap funkcióhoz köthető egyéb többlettevékenység vállalása, illetve referencia igazolása.

Az ingatlan bérlése esetén, határozott idejű maximum 5 éves időtartamra szóló bérleti szerződés köthető, amely a futamidő lejárta után felek együttes szándéka esetén meghosszabbítható.

A pályázaton történő részvétel feltétele 500.000.-Ft összegű óvadék megfizetése, melyet forintban, a kiíró házipénztárában kell megfizetni, vagy a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12076903-00118034-00100008 számú számlájára kell átutalni a pályázat benyújtásának határidejéig. „Nagykőrös, Ceglédi út 26. sz. alatti Sportközpont műfüves pályával” jelige feltüntetésével.

Pályázati dokumentáció: átvehető díjmentesen a Kiíró fenti című épületének titkárságán ügyfélszolgálati időben, letölthető a kiíró www.kovart.hu honlapjáról.

A pályázati dokumentáció figyelembe vétele elsődleges követelmény.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26. 12 00 óra

A havonta fizetendő bérleti díj vonatkozásában a pályázó tesz ajánlatot.

Pályázat beadásának módja: zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Nagykőrös, Ceglédi út 26. sz. alatti Sportközpont műfüves pályával” jeligére, egy eredeti és egy másolati példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján a Kiíró fenti című épületének titkárságán kell benyújtani.

Pályázatok bontása és versenytárgyalás időpontja: 2021. március 29.  12 30 órai kezdettel.

Bontás és versenytárgyalás helye: Nagykőrös, Lőrinc pap utca 3. számú épület 2-es számú irodában, melyre pályázó külön értesítés nélkül jelen kiírással kerül meghívásra. A pályázó távolmaradása a pályáztatást nem befolyásolja, viszont kiíró fenntartja a jogot, hogy Pályázó távolmaradása esetén a rendelkezésre álló adatok alapján döntsön.

Érvényes pályázat esetén a szerződéskötés feltétele a lakásrendelet 34. §-a szerinti jóváhagyó döntés meghozatala.

Az ingatlan megtekinthető előzetes időpont egyeztetését követően. Időpont egyeztetés a következő elérhetőségek valamelyikén lehetséges:

06-53-550-273, 06-53-550-251

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Nagykőrös, 2021. március 11.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PDF FORMÁTUMBAN IDE KATTINTVA