PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Nagykőrös belterület 1685 helyrajzi számú Deák tér 2. szám alatti, kivett sporttelep

insurance, home, protection

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5., telefon: 06-53/550-300, fax: 06-53/351-058,

e-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban: Kiíró)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló

Nagykőrös belterület 1685 helyrajzi számú

Deák tér 2. szám alatti, kivett sporttelep megnevezésű, településközpont terület (Vt-1v) központi, magasbeépítésű, védett szerkezetű építési övezetbe, műemléki környezetbe tartozó helyi védettségű ingatlanát, a jövőbeni funkció megkötése mellett, melynek részleteit a pályázati dokumentáció tartalmazza.

Pályázati biztosíték:                         500.000,-Ft, amelyet HUF-ban a Kiíró UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10915008-00000003-70920005 számlaszámára kell átutalni a pályázat benyújtásának határidejéig, “Deák tér 2.” jelige feltüntetésével.

Pályázati dokumentáció:                 átvehető 10.000,-Ft + ÁFA pályázati díj befizetésével egyidejűleg a Kiíró fenti címén (fsz. 7. sz. helyiség) 2021. június 29-ig, munkaidőben 8.00 órától 15.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig. Megvásárlása a pályázat benyújtásának feltétele, figyelembe vétele elsődleges követelmény.

Az ingatlan megtekintése:                előzetes telefonon történő egyeztetés alapján munkaidőben, telefonszám: 06-53/550-308.

Pályázat beadásának módja:          zárt, cégjegyzés nélküli borítékban „Deák tér 2.” jeligére, egy eredeti példányban személyesen vagy meghatalmazott útján Kiíró fenti címén a fsz. 7. sz. helyiségben kell benyújtani

Pályázat benyújtási határideje:       2021. június 30.

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül a legjobb ajánlatot tartalmazó pályázat minősíthető nyertesnek.

A Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

/a kép illusztráció/