PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS -, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRTÉKMEGŐRZŐ, ÉRTÉKTEREMTŐ ÉS ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

actor, bangkok, asia-1807557.jpg

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján 4.000.000 forint, azaz négymillió forint felhasználására

KULTURÁLIS -, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRTÉKMEGŐRZŐ, ÉRTÉKTEREMTŐ ÉS

ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATOT ÍR KI.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: nagykőrösi kulturális tevékenység támogatása, ezen belül a támogatni kívánt célok az alábbiak:

 • elsősorban kulturális és szórakoztató nagyrendezvények

(időszakos kulturális rendezvények, programsorozatok/művészeti bemutatók, fesztiválok/pontosan körülhatárolt közművelődési cél érdekében vagy célcsoportok számára tervezett kulturális projekt)

 • másodsorban népi hagyományok ápolása, várost érintő kiadványok támogatása.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő

 • önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények,
 • jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek,
 • egyházak,
 • nemzetiségi önkormányzat

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI:

 1. pályázó
  1. tevékenysége a közművelődéssel kapcsolatba hozható,
 • az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolása elfogadásra került,
 • Nagykőrös Város Önkormányzattal és fenntartásában működő intézményeivel, továbbá annak Polgármesteri Hivatalával szemben lejárt esedékességű tartozással nem bír (az intézmény/hivatal vezetőjének nyilatkozata csatolandó),
 • a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.-vel szemben lejárt esedékességű tartozással nem bír
 • Nagykőrös Város Önkormányzattal és fenntartásában működő intézményeivel, továbbá annak Polgármesteri Hivatalával szemben folyamatban lévő jogvitája nincs, és
 • a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez hozzájárul,

A támogatás működési, fenntartási célra nem igényelhető! Pályázónként csak egy pályázati cél megvalósításához adható támogatás.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI ÉS TARTALMI KELLÉKEI:

 • a pályázat határidőben, a pályázati felhívás melléklete szerinti pályázati adatlapon történő benyújtása,
 • ·       a pályázati adatlapon kért adattartam alaki és tartalmi szempontból történő teljes körű teljesítése,
 • a pályázó által szervezett rendezvényekkel, programokkal, illetve megjelentetett kiadványokkal kapcsolatos referenciák, dokumentációk csatolása,
 • nyilatkozat a rendezvény, program várható látogatottságáról, illetve kiadvány kiadási példányszámáról,
 • a pályázathoz csatolni kell a rendelet 6.§ (6) bekezdés c), d), és f) pontjában meghatározott igazolásokat, dokumentumokat.

ELŐNYT ÉLVEZNEK:

 • nagy létszámú közönséget vonzó kulturális nagyrendezvények,
 • több művészeti ágat érintő komplex kulturális rendezvények,
 • ha a pályázónak van már ezen a területen felmutatható gyakorlata és referenciája a benyújtást megelőző 2 évben,
 • azon pályázók, akik a költségvetésükben önerőből és egyéb forrásokból 50 %-os önrészt biztosítanak (az önrész meglétéről a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozni kell),
 • ha a projekt arányaiban költséghatékony,
 • nagykőrösi alkotók irodalmi és helyismereti kiadványai,
 • Nagykőrös város megismertetésére, hírének öregbítésére szolgáló rendezvények, kiadványok.

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

                  2023. február 24. (péntek) 10:00

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:

 Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz. 1-es iroda

A beérkezési határidő után beérkező pályázatok támogatásban nem részesíthetőek. a beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága egyenként vizsgálja meg és készíti elő Képviselő-testületi döntésre.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÓJA: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely támogatási szerződést köt a támogatottal.

A pályázat kiírója egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül.

Támogatásban kizárólag a pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételnek megfelelő pályázó részesülhet.

A támogatásban részesülő pályázatban szerepelő támogatási cél utólag nem módosítható!

Nagykőrös, 2023. február 09.

                                                                                                              Dr. Czira Szabolcs

s.k.                                                                                                                polgármester

MELLÉKLETEK:

ADATLAP

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (CÉG ESETÉN)

IGAZOLÁS

NYILATKOZAT 1.

NYILATKOZAT 2.

NYILATKOZAT 3.