Pályázati felhívás a 2023. évi költségvetésben biztosított sporttámogatási keret felosztására

Pályázati felhívás

a 2023. évi költségvetésben biztosított sporttámogatási keret felosztására

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő- testülete 10/2023 (II. 9.) számú önkormányzati határozatával döntött, hogy Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II. 10.) számú önkormányzati rendeletében sporttámogatási keretre biztosított 9.600.000 forint összeget a 2023. évben pályázat útján osztja fel.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2023. február 24. péntek 10:00 óra

Benyújtás módja: Adatalap kitöltése a sporttámogatási igény felmérésére

Benyújtás helye: Nagykőrös Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) fsz. 1. sz. helyiség

A vonatkozó rendelet szerinti adatlap és mellékletei letölthetőek a www.nagykoros.hu oldalról, valamint igényelhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájában.

Az önkormányzat a támogatott szervezetekkel támogatási szerződést köt. A sportszervezet a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célokra, kiadásokra használhatja fel

A beérkezési határidő után beérkező pályázatok támogatásban nem részesíthetőek. A beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága egyenként vizsgálja meg és készíti elő Képviselő-testületi döntésre.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÓJA: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mely támogatási szerződést köt a támogatottal.

A pályázat kiírója egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 3 munkanapon belül.

Támogatásban kizárólag a pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételnek megfelelő pályázó részesülhet.

A támogatásban részesülő pályázatban szerepelő támogatási cél utólag nem módosítható!

A pályázathoz csatolni kell:

a) a kérelmező képviseletére feljogosító okirat vagy aláírási címpéldány másolatát,

b) a bajnoki felmenő rendszerben elért eredményekről kiadott jegyzőkönyvek másolatát, vagy a szakszövetség eredményekről kiadott közleményét, igazolását,

c) igazolást eredetben, mely szerint a pályázat benyújtásakor Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával szemben tartozása nincs,

d) a pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát eredetben arról, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt: Nagykőrös, 2023. február 09.

                                                                                   Dr. Czira Szabolcs s.k.

                                               polgármester

MELLÉKLETEK:

ADATLAP SPORTTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉHEZ

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL (CÉG ESETÉN)

IGAZOLÁS

NYILATKOZAT 1.

NYILATKOZAT 2.

NYILATKOZAT 3.