Ön tudja, miként született meg Nagykőrös 2021. évi költségvetése a járvány idején?

Mint arról lapunkból értesülhettek, február 11-én került elfogadásra Nagykőrös Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése. A rendkívüli helyzetben a képviselő-testület tagjainak és a bizottsági tagoknak külön internetes felület is rendelkezésére állt nem csak a megtekintéshez, de a vélemények, módosítási javaslatok kifejtéséhez is. Nagykőrös polgármestere a beérkezett észrevételeket figyelembe véve hozott döntést február 11-én. Lapunk a város idei költségvetéséről kérdezte Dr. Czira Szabolcsot.

  • Önkormányzati Hírek: Rendkívüli egy év van mögöttünk, a 2021-es költségvetés sem a megszokott módon születhetett meg. Nem volt összevont bizottsági ülés, és a képviselő-testület sem ülésezett, mennyire befolyásolta ez a döntés meghozatalát?
  • Dr. Czira Szabolcs: A járvány az élet minden területére hatással volt az elmúlt egy évben. A képviselő-testület és a bizottságok munkájára is hatással van. A személyes találkozások, az ülések hiánya azt gondolom mindenkinek nehéz. Ugyanakkor, a kor technikai lehetőségeit használva, a bizottsági tagok és képviselők kiveszik részüket a döntéshozatal során, elmondják, leírják véleményüket. Nagyon szívesen mondanám, hogy mindenki, hiszen ez azt mutatná, hogy teljes összefogás van ebben a nehéz helyzetben, de a három ellenzéki képviselő közül kettő be sem lépett az internetes felületre, és ott nem is nézte meg a 2021-es költségvetési rendelet-tervezetet. Ezt a rendszer rögzíti. Észrevételt, módosítási javaslatot egyik ellenzéki képviselő sem tett. A bizottsági tagok és a fideszes képviselők interneten eljuttatott véleményét, telefonos megkereséseit maradéktalanul figyelembe véve került elfogadásra a költségvetési rendelet.
  • Önkormányzati Hírek: Meglepte, hogy az ellenzék ennyire nem foglalkozott a város éves költségvetésével?
  • Dr. Czira Szabolcs: Nem az én személyem a fontos, itt a városunk közösségét, a lakosságot, a nagykőrösi embereket, az eleink által ránk hagyott értékek megóvását, és a jelen és jövő generációinak épülő fejlesztéseket nézték semmibe.
  • Önkormányzati Hírek: Talán nem is érdemelnek több szót, akik nem tettek a költségvetés megszületéséért. A többségnek hála van a városnak költségvetése. Milyen döntés született, mely pontokat emelné ki?
  • Dr. Czira Szabolcs: Fontosnak tartom megköszönni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, hogy az előterjesztést előkészítették. Ebben az évben is, mint azt megszokhattuk, magas színvonalú munka eredménye került megvitatásra. Nagykőrös azon városok közé tartozik, akik nem azt az utat választották, hogy siránkoznak, és mutogatnak a kormányra. Mi dolgozunk. Feladat mindig van. A működés mellett a fejlesztések is fontos részét képezik ennek az évnek is. A közutak, járdák állapotának javítása folyamatos feladat. A városi útépítési program során már számos földes utca kapott aszfaltburkolatot. A közutak javítását célzó program egyik fontos területét jelentik a Hétvezér utcához kapcsolódó kis utcák. A korábban elkészült tervek alapján ezek közül kettőre – a Kund és a Botond utcákra – a 2021-es költségvetésben biztosítunk fedezetet, további két utca megépítéséhez pályázatot nyújtunk be. A 2021-es év költségvetésében az Önkormányzat fedezetet biztosít a Kárpát utca 9. szám alatti lakópark útépítéséhez. A nem megfelelő utak felújítására 15 millió forintot keretösszeg került beállításra. A Luther és Bethlen utcák útfelújítására is biztosított 95 millió forint. Folyik az óvodamegújítási program. A csapadékvíz –elvezetés létesítményeinek fejlesztése szintén egy tavaly elkezdett beruházás. A turisztika területén a Pálfája Gondnoki épületében szeretnénk tájházat létrehozni. Végül egy kiemelt projektünket, a Nagykőrös-Nyársapát-Cegléd kerékpárutat említeném. Ez is egy nagy és szép feladat, büszke vagyok rá, hogy Nagykőrös a gesztora. A fejlesztési beruházások mellett fontos az értékeink megóvása, az idei évben is pályázati úton támogatást biztosítunk az épített örökség helyi értékeinek védelmére. Az Önkormányzat támogatást nyújt a Református Egyház Hunyadi utcai Imaházának felújításához. Céltartalékot képeztünk a Hősi emlékmű befedésének méltóvá tételéhez. Bízunk benne, hogy mielőbb újraindulhat az élet, erre készülve a Kulturális Központ kiemelt rendezvényeire is közel 37 millió forintot különítettünk el. Mindezek mellett a város költségvetése stabil, az intézmények zavartalan működéséhez a források rendelkezésre állnak.
  • Önkormányzati Hírek: Tehát Nagykőrös nem aggódik a médiumokban egyes települések vezetői által szajkózott kormányzati elvonások miatt?
  • Dr. Czira Szabolcs: A tényeket kell figyelembe vennünk, ezek pedig azt mutatják, hogy Nagykőrös központi költségvetésből – vagy élve a kérdés szófordulatával – , a Kormánytól kapott bevétele több, mint a tavalyi esztendőben! Fontosnak tartom mindazokat az intézkedéseket, melyeket a Kormány a gazdaság védelmében hoz. Ma az emberek élete, egészsége és a gazdaság működtetése a legfontosabb pontok. Ezekben sok részlet rajtunk túlmutat, de nekünk azt kell figyelembe vennünk, mit tudunk mi megtenni. Ez pedig nem azt jelenti, hogy megmondjuk, mások mit tegyenek, hanem mi, akik szeretjük Nagykőröst, azt keressük, nekünk milyen lehetőségeink vannak. Az egyéni felelősség pedig azt kívánja meg tőlünk, hogy vegyük igénybe az oltás adta lehetőséget, oltassuk be magunkat. A város szeretete, a másik ember tisztelete, az összefogás Nagykőrösért, a nagykőrösiekért segít túljutni ezen a nehéz időszakon.