Normatív utasítás

vaccination, syringe, mask

Normatív utasítás

az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alkalmazásának elrendeléséről

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, alulírott nappal, az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladat akadálytalan ellátása érdekében, az alábbi normatív utasítást adom ki:

Elrendelem a Korm. rendeletben foglaltak alkalmazását

  • a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal;
  • a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
  • a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ és
  • a Nagykőrösi Városi Óvoda

vonatkozásában.

Utasítom a munkáltatókat a Korm. rendeletben foglaltak végrehajtására.

Nagykőrös, 2021. november 2.

dr. Czira Szabolcs

     polgármester