Nagykőrösi Városi Óvoda bemutatása

A Nagykőrösi Városi Óvoda hat épületben 23 csoportban várja a leendő kis óvodás gyermekeket. Az intézményi lefedettség városi szinten megfelelő. Óvodáink az alábbi feladatellátási helyeken találhatóak.

  1. Székhely intézmény: 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.
  2. Székhely intézmény telephelye: 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 20.
  3. Hétszínvirág Tagóvoda: 2750 Nagykőrös, Ifjúság útja 22.
  4. Hétszínvirág Tagóvoda telephelye: 2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 45.
  5. Kalocsa Balázs Tagóvoda: 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.
  6. Kalocsa Balázs Tagóvoda telephelye 2750 Nagykőrös, Eötvös Károly utca 8.

Óvodáink felszereltsége kimagasló, mind a csoportszobai, mind az udvari játékeszközöket illetően. A csoportok fejlesztőjátékai, kezdeményezésekhez, felkínált tevékenységekhez alkalmazott eszközei a legújabb és legkorszerűbb nevelési módszereket támogatják. Hangulatos, világos, gyermekközpontú csoportszobákban lehetőséget biztosítunk a korosztályoknak megfelelő szabad játékhoz, a kezdeményezésekhez.

A gyermekek neveléséhez felhasznált Pedagógiai programok, mint a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program, az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel, illetve a Kompetencia alapú óvodai program, a komplex tevékenységek alkalmazásával segíti a gyermekek maximális nevelését, értelmi fejlesztését. Figyelünk arra, hogy a nevelést összekapcsoljuk a tapasztalatszerzésessel, így tesszük a felkínált ismeretek befogadását könnyebbé, gyermek közelivé.

Az épületekhez tartozó játszóudvarok olyan játszótéri eszközökkel vannak felszerelve, mely segítenek a mozgáskoordináció fejlesztésében, ehhez járul hozzá a 2021 őszén átadott Ovi – foci pálya a Batthyány úti telephelyen, melyet minden óvodából igénybe vesznek a hozzánk járó gyermekek. Óvodáink fejlesztése, felújítása folyamatos.

Kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal. „Madárbarát óvoda” címet nyerte el a Kalocsa Balázs úti épület.

A Nagykőrösi Városi Óvoda szeretettel várja mind a hat óvodájába a leendő óvodásait, szakmailag jól felkészült, gyermekszerető, óvó nénikkel, gondoskodó pedagógiai asszisztensekkel, dajka nénikkel.

Köszönetünket fejezzük ki minden Kedves Szülőnek, akik mellettünk döntenek és az óvodáinkban folyó nevelő-oktató munkával egyetértve, szerető gondoskodásunkra bízzák gyermekeiket.

Az intézményekbe jelentkezni 2022. április 25. – 2022. április 29. közötti időpontban lehet a kitöltött jelentkezési lappal, mely az alábbi helyekről

Nagykőrösi Városi Óvoda facebook oldala

  • vagy személyesen átvehető bármelyik óvodánkban.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint elektronikusan (e-mailben) szíveskedjenek a kitöltött jelentkezési lapot a nkbobitaovoda@gmail.com email címre visszaküldeni. Csak abban az esetben jelenjenek meg beiratkozáskor személyesen a Nagykőrösi Városi Óvodában (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.), hanem tudják megoldani az elektronikus úton történő továbbítást.

Talamon Attiláné

intézményvezető