Nagykőrös iránti elkötelezettség, kiemelkedő szakmai tudás és elhivatottság, személyes példamutatás, hivatal iránti tisztelet

– interjú Dr. Ecsedi-Ország Viktóriával, Nagykőrös város jegyzőjével-

ÖH: A jegyzői kinevezését egy pályáztatás előzi meg. Ön mire helyezte a fő hangsúlyt, milyen irányt határozott meg a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalnak?

Dr. Ecsedi-Ország Viktória: Diplomám megszerzése óta első és egyetlen munkahelyem a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, 2006. január 1. napjától vagyok köztisztviselő.

A polgármesteri hivatal alapvetően végrehajtó szerv. Egyik oldalról előkészíti és végrehajtja az önkormányzati testületi szervek döntéseit, másik oldalról a jogszabályok által delegált államigazgatási, önkormányzati feladatok végrehajtása a feladata. A hivatal működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért a jegyző a felelős, ami megköveteli, hogy a jegyző a közigazgatáshoz értő, gyakorlott és a képesítési követelményeknek megfelelő személy legyen.

A városban és a hivatalban eltöltött mintegy 15 évben a személyes kötődésen túl elkötelezettségem is megerősödött a település önkormányzati-közigazgatási tevékenyége iránt. Teljeskörűen ismerem a hivatalban folyó önkormányzati és igazgatási tevékenységeket, ezért nyújtottam be pályázatomat a jegyzői munkakörre.

A jelenlegi szervezeti struktúra megfelelő, az irodai szervezeti tagozódás jó és működőképes. Összességében a hivatal jól működik, a szakmai munka magas színvonalú, de előfordulnak párhuzamosan, több irodán is végzett feladatok, illetve bizonyos tevékenységek szétaprózódottak. Egyik fő feladatomnak tartom éppen ezért a munkakörök áttekintését, a feladatkiosztás, a munkaszervezési folyamatok átgondolását, újragondolását.

A középvezetői munkakörben foglalkoztatottak szakmai tudása kiemelkedő, hosszú ideje elkötelezettek a köztisztviselői munka, az önkormányzat és a hivatal vezetősége iránt. Munkájukkal, szakmai tudásukkal biztos alapot nyújtanak a jövőre tekintve is.

A magas szintű és minőségi önkormányzati közigazgatás nélkülözhetetlen személyi feltétele a jól képzett, szakszerűen és eredményesen dolgozó, etikusan eljáró és viselkedő köztisztviselői állomány. Ezen követelményeknek való megfelelés folyamatos és személyre szabott jegyzői értékelését és ellenőrzését prioritásként fogalmaztam meg.

Hiszem és vallom, hogy a hivatali szervezetnek úgy kell működnie, hogy kiszámíthatóságával és jogszerűségével, a kollégáknak pedig úgy kell dolgozniuk, hogy szakmai tudásukkal és etikus magatartásukkal az önkormányzati működés iránti bizalom alapkövei legyenek.

ÖH: Gondolt arra, amikor először átlépte a Polgármesteri Hivatal küszöbét, hogy egyszer Ön fogja vezetni?

Dr. Ecsedi-Ország Viktória: 2005 nyarán szereztem jogi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. Már az egyetemi éveim alatt is a közigazgatás felé orientálódtam. Diplomám megszerzése után januárban nyertem felvételt, szociális ügyintéző lettem. Pályakezdőként az volt a célom, hogy megfeleljek az elvárásoknak és munkámat a legjobb tudásom szerint végezzem. Nem gondoltam arra, hogy egyszer én fogom vezetni a hivatalt. Folyamatosan képeztem magam, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán jogász-közgazdász szakirányú végzettséget szereztem, közigazgatási és jogi szakvizsgával is rendelkezem. A tudásom gyarapítása és az önkormányzat, hivatal vezetőségének támogatása lehetőséget biztosított arra, hogy a hivatali ranglétrán is előrébb jussak. Előbb a Jegyzői Irodán szervezési ügyintézőként, majd irodavezetőként, később aljegyzőként dolgoztam, melynek első éveiben a Pénzügyi Iroda vezetését is elláttam kapcsolt munkakörben. Bízom benne, hogy szakmai tudásommal, munkámmal és kitartásommal a jövőben is szolgálni tudom a város lakosságát.

ÖH Jól ismeri a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalt, hiszen mondhatni bejárta a ranglétrát, a Hivatal minden irodájának munkájára rálátást kaphatott az elmúlt másfél évtized során, mi volt a legfontosabb tapasztalat, amit szerzett?

Dr. Ecsedi-Ország Viktória: A hivatalban töltött idő alatt folyamatosan voltak olyan kollégáim, akiknek Nagykőrös iránti elkötelezettsége, kiemelkedő szakmai tudása és elhivatottsága, személyes példamutatása, hivatal iránti tisztelete, példaként állt és áll most is előttem. Hatással voltak szakmai munkásságomra, pályafutásomra, melyet ezúton is köszönök nekik.

ÖH: Ebben az évben országgyűlési választás, népszavazás, népszámlálás is a hivatali teendők részét képezik. Miként tekint ezen eseményekre, a velük járó feladatokra?

Dr. Ecsedi-Ország Viktória: A jogszabályokban előírtaknak megfelelően a választások és a népszámlálás helyi felelőse a jegyző. Ezek olyan időszakonként, rendszeresen megjelenő feladatok a hivatal életében,

  • amelyek jog -és szabályszerű lebonyolításáért a jegyző a felelős,
  • amelyek mellett valamennyi önkormányzati és államigazgatási feladatot el kell látni a jogszabály által előírtaknak megfelelően.

Az előkészítés és lebonyolítás mellett a szervezési feladatokra, a koordinációra helyezném a hangsúlyt, hiszen ezen feladatok végrehajtása csak a teljes kollektíva együttes munkájával tud megvalósulni. Ezekben a feladatokban a csapatmunka elengedhetetlen, a hivatali összetartozás a legtipikusabban tud megmutatkozni, megemlítve persze azt, hogy valamennyi köztisztviselő kötelezettsége – jogviszonyára figyelemmel – a választási feladatokban való részvétel.

Hiszem, hogy ebben az évben is sikeresen vesszük együtt, csapatként ezeknek a feladatoknak a végrehajtását.

ÖH: Mivel foglalkozik szabadidejében?

Dr. Ecsedi-Ország Viktória: Jó a kérdés. 3 éves a kislányom, így a szabadidőmet Ő tölti ki. Szeretünk kirándulni, mozogni a családdal és ha még mindig lenne egy kis én időm, a jogszabályok mellett és helyett, szívesen olvasok.