Milyennek látta Dr. Nagy Lajos jegyző a 2020-as évet?

A rendkívüli évnek sem sikerült megakadályoznia, hogy számos fontos feladatot elvégezzenek, fejlesztést megvalósítsanak, előkészítsenek Nagykőrösön – összegezhető a Dr. Nagy Lajos jegyzővel készített idei év eleji interjúnk alapján. Mint ismeretes tavaly januárban, hivatalba állását követően beszélgettünk szemléletmódjáról, terveiről, újévi fogadalmáról Nagykőrös jegyzőjével. Most arról kérdeztük, miként látja most az elmúlt évet, ami közben már az idei év fejlesztései is szóba kerültek.

Önkormányzati Hírek: Egy éve Ön Nagykőrös város jegyzője. Rendkívüli év volt mely az egész világot váratlanul állította a járvány kihívásai elé. Miként tekint vissza erre az évre? Mennyire valósulhattak meg a tavaly előirányzott tervek?

Dr. Nagy Lajos: A világjárvány ellenére azt gondolom, hogy egy igen eredményes, és munkában gazdag évet tudhat maga mögött az Önkormányzat és annak Hivatala, amelynek során nem csupán az egészségügyi veszélyhelyzetet sikerült megfelelően kezelni helyi szinten, de a város költségvetésének stabilitását is megtartottuk, sőt némi bevétel növekedést is elértünk! Nem véletlenül használom a többes számot, hiszen az Önkormányzat döntéseit a Hivatal készíti elő, és hajtja végre, amely számtalan adminisztratív, jogi és pénzügyi háttérmunkát jelent. Az elmúlt év nagyon sok szinte azonnali feladatot adott, amelyeket meg kellett szervezni és végre kellett hajtani. A fő cél az volt, hogy az ügyfelek kiszolgálása a lehető legmagasabb szinten meg tudjon valósulni az adott körülmények között is. Talán az egyetlen előnye volt a járványnak, hogy az ügyintézés módja átterelődött az online térbe. Azt gondolom beszédes adat, ha a 2019-es ügyiratszámot (76.326 db) összevetjük a 2020-sal (103.311 db). Ez a növekedés jól mutatja, hogy más keretek között ugyan, de magas szinten és töretlenül végezte feladatát a Hivatal, amelyet ez úton is köszönök a kollégáimnak.

A keretekre más is hatással volt, hiszen a Nagykőrösi Szolgáltató Központ beolvadt részben a KÖVA-KOM Nonprofit ZRt-be, részben pedig a Polgármesteri Hivatal szervezetébe. Ez a folyamat sok feladatot adott és nagy figyelmet kívánt az év során, de ennek eredményeként egy hatékonyabb működés jön létre, mind a feladatvégzés, mind a finanszírozás szempontjából. Szintén a Polgármesteri Hivatal szervezetét érinti, hogy az építéshatósági feladatok a Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatalához kerültek át. Továbbá a feladatokat és a lakossági igényeket figyelembe véve felállításra került a közterület-felügyelet, melynek keretében két fő közterületőr kezdte meg a munkát az év során. Az intézkedésekkel párhuzamosan a szabályozásokat is napra készen kell tartani, új önkormányzati és hivatali szervezeti és működési szabályzat született, és a közösségi együttélésről is rendeletet alkotott Nagykőrös. Mindezek mellett átadásra került a KÖVA-KOM Nonprofit ZRt. veszteséges szemétbegyűjtési ágazata, ami éves szinten jelentős megtakarítást jelent a városnak. Áttekintettük az önkormányzati ingatlanok hasznosítását is, az erről szóló koncepció szerint optimalizálásra van szükség, ez megkezdődött és folyamatos munkát igényel a jövőben is. Nem szabad elfelejtkeznünk még egy jelentős feladatról, hiszen ebben az évben teremtődött meg a jogi lehetősége, hogy a Víziközmű Társulatnál fennmaradó, a Társulat által egy külön számlára utalt pénzhez az Önkormányzat hozzáférjen, és az érdekelteknek – egy korábbi döntés alapján – 29 ezer forintot kifizessen. Mint ismeretes 2020. októberében kezdődhetett el a folyamat, melynek során karácsonyig minden olyan érintett, aki megfelelő módon adta be az ehhez szükséges adategyeztető lapot megkapta az őt illető összeget.

Önkormányzati Hírek: Mindezek mellett lapunk számos beruházásról is beszámolt az év során, ezek is feladatot jelentettek.

Dr. Nagy Lajos: Jelentettek és jelentenek. Visszatekintve az elmúlt közel két évtizedre, úgy gondolom, senkinek sem fogok meglepetést okozni, ha azt mondom, hogy Dr. Czira Szabolcs polgármester azon az állásponton van, hogy minden a város fejlesztését, előrelépését szolgáló lehetőséget meg kell ragadni. Ő maga is folyamatosan keresi ezeket, és a Hivatal dolgozóitól is ezt kéri, várja. Ennek köszönhető, hogy a járvány idején is megvalósulhattak beruházások és több, még előttünk álló fejlesztést is előkészítettünk. Mindezek nagy előrelépést jelentenek például az egészséges életmód, a sport területén, elég csak a futókörre, a szabadtéri sportparkra gondolni, de említhetném az elkészült kerékpárútszakaszt, mely egy újabb beruházás nyomán az idei évben Ceglédig folytatódhat. Mindezek mellett folyik a belterületi-csapadékvíz fejlesztés, járdák, útszakaszok, parkolók épültek, épülnek. Előkészítés alatt van a vasútállomásnál az új parkolók építése, valamint a 441-es és a 4601-es utak adott szakaszainak megújítása. A közterületi kamerarendszer bővítésén is folyamatosan dolgozunk. És még sorolhatnám. Azt gondolom, hogy nagyon sok település büszkélkedne ezekkel az eredményekkel még egy járványtól nem terhelt évben is.

Önkormányzati Hírek: Feladatból tehát nincs hiány. A jó hivatal kritériumaiként a kulturált ügyintézést és a jó munkahelyi légkört említette tavaly. Mennyire érzi ezeket teljesültnek?

Dr. Nagy Lajos: Ami az ügyintézést illeti, az ügyfélfogadást sajnos ma is befolyásolja még a járványhelyzet, de szerencsére számos esetben lehetséges a személyes találkozás mellőzése, és amikor ez elkerülhetetlen, akkor is a maximális biztonsági intézkedések mellett folyik az ügyek kezelése mind az ügyfelek, mind munkatársaink egészségének megőrzése érdekében. Polgármester úrral közös az álláspontunk abban, hogy az egészség megőrzése mellett kell elvégezni a feladatainkat a legmagasabb szinten, a Nagykőrösiek, az ügyfelek elégedettségére, a jogszabályok betartásával.

A munkahelyi légkörről inkább a kollégáimat kellene megkérdezni, de reménykedem benne, hogy még egy ilyen speciális év ellenére is sikerült valamennyire megteremtenem azt az egymás tiszteletén alapuló, nyugodt munkahelyi közeget, amelyben a kollégák is jól tudják magukat érezni. Szinte biztos vagyok benne, hogy az idei év már több lehetőséget kínál közös programok megszervezésére, és ezek által a hivatalon kívüli csapatépítésre is mód nyílik, például a Möggyfesztivál főzőversenyének keretében.

Ezúton is Boldog Új Évet és Jó Egészséget Kívánok minden nagykőrösi lakosnak!