Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szabóné Irházi Zsuzsanna elhunyt

SZABÓNÉ IRHÁZI ZSUZSANNA (1945-2021)

Tősgyökeres nagykőrösi család gyermekeként született. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában folytatta, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem olasz–orosz nyelvtanári szakán szerzett diplomát. Életének meghatározó elemei voltak Nagykőrös, az anyanyelve és az idegen nyelvek, illetve az általuk teremthető emberi kapcsolatok. Diplomaszerzésétől 25 éven át az Arany János Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola tanára, osztályfőnök, munkaközösségi vezető volt. Ezt követően négy éven keresztül a versenyszférában dolgozott, majd a nagykőrösi leányotthonban volt nevelő. 2001-től a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Lakásotthon vezetőjeként, gyermekvédelmi szakmai vezetőként látta el fáradhatatlanul a feladatait.

 Több évtizedes teljes odaadással és hivatástudattal folytatott munkája, pedagógiai és gyermekvédelmi területen szerzett tapasztalata, emberismerete mindvégig segítették települési képviselői munkájában. 2006 óta folyamatosan, egyénileg megválasztott képviselő. Önkormányzati képviselőként, bizottsági elnökként elkötelezetten munkálkodott Nagykőrös város és a nagykőrösi polgárok érdekében. Folyamatosan kereste azon lehetőségeket, melyek a közösségi kapcsolatok kiépítését szolgálják. Hitte és vallotta, hogy a közösségekben rejlő erő segítségével, sokszor legyőzhetetlennek tűnő akadályok küzdhetők le.

2015-ben Nagykőrös Város Önkormányzata Nagykőrösért Kitüntető Címben részesítette Szabóné Irházi Zsuzsanna nyugalmazott pedagógust.

Példás családanya volt, férje, Tamás, három gyermeke és unokái iránti szeretete beragyogta mindennapjait.

Hivatásában és magánéletében egyaránt igazi közösségi ember volt, aki Nagykőrösért, városunk ifjúságáért, fiataljaiért tevékenykedett fáradhatatlanul. A testvérvárosi kapcsolatok létrehozása, ápolása és a nagykőrösi közösségi életben megfigyelhető konszenzusteremtő képessége, közösségi hajtóereje, Nagykőrös ifjúságáért tett fáradhatatlan munkálkodása példaértékű volt.

Nagykőrös Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.