LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ az illegális lakossági tüzelések egészség- és környezetkárosító következményeiről

fire, flame, burn

Magyarországon a légszennyező finom részecskék (PM2,5) átlagosan 83%-a keletkezik lakossági fűtésből. Az otthonunkban keletkező hulladékok (pl. műanyag flakonok, használt ruhák, gumiabroncs, papír- és kerti hulladékok) égetése során keletkező füst súlyosan veszélyeztetik egészségünket és károsítják környezetünket. Hazánkban évente több mint 13 ezer halálozás történik a PM2,5 szennyezés miatt. A megbetegedtek közül sokan szorulnak egészségügyi ellátásra.

Pest megyei településeken is sokan fűtenek szilárd anyagokkal, gyakran elavult tüzelőberendezésekben, rossz tüzelőanyagokkal, hibás tüzelési módszerrel. A meglévő lehetőségek mellett, helyes fűtési eljárásokkal, viszonylag könnyen kivitelezhető energiahatékonysági, energiatakarékossági eljárásokkal csökkenthető a károsanyag-kibocsátás, amely akár költségmegtakarítást is eredményezhet.

A háztartási hulladékok égetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet is tiltja!

Elengedhetetlen szükséges a szemléletformálás. Égetés helyett gyűjtse szelektíven a papír, fém és műanyag hulladékokat, illetve a megunt ruhákat, cipőket tegye közterületen kihelyezett gyűjtőkonténerbe, amely városunk több pontján is elérhető.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”A kerti hulladékok égetése 2021. január 1-jétől országosan megtiltásra került, de a kormány a veszélyhelyzet idejére ismét az önkormányzatok hatáskörébe utalta a tevékenység eltérő szabályozását.

Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni, illetve további feltételekhez kötött az ezirányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

A kerti hulladék és avar elégetése helyett éljen a zöldhulladék elszállításának lehetőségével, melynek időpontjairól az Önkormányzati Hírek hasábjain, valamint a szolgáltató honlapján tájékozódhat, vagy komposztáljon, elkerülve ezzel a hatalmas légszennyezést, így hozzájutva értékes növényi trágyához, biztosítva ezzel a talajerő-utánpótlást is.

Óvjuk egészségünket és környezetünket, ez mindannyiunk felelőssége!

Nagykőrös, 2021. január 20.

Dr. Nagy Lajos

jegyző